Renovació del Col·legi de Consultors de la Diòcesi d’Urgell

El Sr. Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, ha signat amb data 21 d’abril el Decret de renovació del Col·legi de Consultors de la Diòcesi d’Urgell, per a un període de cinc anys.

El renovat Col·legi de Consultors estarà format pels següents membres:


Mn. Pere Balagué i Bajona

Mn. David Codina i Pérez

Mn. Antoni Elvira i Gorgorió

Mn. Benigne Marquès i Sala

Mn. Joan A. Mateo i García

Mn. Josep M. Mauri i Prior

Mn. Ignasi Navarri i Benet         

i Mn. Ramon Sàrries i Ribalta

 

El Codi de Dret Canònic estableix en el cànon 502 que “entre els membres dels Consell presbiteral el Bisbe diocesà nomena lliurement alguns sacerdots, en nombre no inferior a sis però no major de dotze, que constitueixin durant cinc anys el Col·legi de Consultors, al qual corresponen les funcions determinades pel dret; passats els cinc anys, continua exercint les seves funcions pròpies fins que no es constitueixi un nou Col·legi”.