Renovació dels Arxiprestos de la Diòcesi

El Sr. Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, després d’una consulta als preveres i diaques que exerceixen el ministeri pastoral als diferents Arxiprestats, ha signat amb data 21 d’abril el Decret de renovació dels Arxiprestos de la Diòcesi d’Urgell.

Els Arxiprestos per als propers 4 anys són aquests:
 

Mn. Pere Balagué i Bajona, Arxiprest de Val d´Aran,

Mn. Ramon Balagué i Bajona, Arxiprest d´Urgell Mitjà,

Mn. Joan Pau Esteban i Osma, Arxiprest del Pallars Sobirà,

Mn. Joan Antoni Mateo i García, Arxiprest del Pallars Jussà,

Mn. Pere Morales i Moreno, Arxiprest de Núria-Cerdanya,

Mn. Francesc Xavier Parés i Saltor, Arxiprest d´Alt Urgell

Mn. Joan Pujol i Balcells, Arxiprest de Noguera,

Mn. Ramon Sàrries i Ribalta, Arxiprest de les Valls d´Andorra.

 

El Codi de Dret Canònic estableix en els cànons 553 al 555 les funcions dels Arxiprestos que tenen la missió de fomentar i coordinar l’activitat pastoral comuna dins del seu Arxiprestat i col·laborar en el govern de la Diòcesi.