La restauració de l’església de Butsènit posa al descobert pintures murals barroques

Les obres de restauració de l’interior de l’església de la Mare de Déu de l’Assumpció de Butsènit d’Urgell, poble del municipi de Montgai, a la Noguera, han tret a la llum un conjunt de pintures murals barroques del segle XVIII. Es tracta d’un programa decoratiu que presenta una fase original datada el 1761, poc temps després de la construcció de l’església que és del 1748.

Aquestes pintures han estat descobertes pels pintors en rascar les parets i sostres, en els treballs previs al repintat de l’església. Davant la troballa, des de la parròquia i la delegació de patrimoni del Bisbat d’Urgell, s’ha donat avís als tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya per prendre les mesures oportunes i fer un dictamen al voltant de la decoració pictòrica apareguda.

Les primeres prospeccions dels tècnics han posat de manifest que les pintures murals apareixen en la pràctica totalitat del temple. Destaca especialment la decoració ornamental de les capelles laterals i del presbiteri, on apareixen retaules pintats. D’altra banda, també és molt singular la pintura que es localitza al sostre de la volta de la nau de l’església.

És una decoració pictòrica molt difosa durant l’època del barroc a les esglésies de Catalunya, amb més o menys mestratge, i que amb els segles s’han deteriorat i perdut molt, degut a les seves característiques tècniques i al fet que moltes varen ser tapades i repicades. En aquest sentit, la quantitat i qualitat de pintura que apareix, fa que sigui una troballa molt singular i d’un notable valor històric i artístic.

Atesa la qualitat del conjunt i la singularitat de la troballa, els tècnics restauradors, juntament amb la delegació de Patrimoni del Bisbat d’Urgell, avaluen les actuacions a emprendre i estudien la intervenció que ha de facilitar la restauració, protecció i valorització d’aquestes pintures.

Mn. Ramon Solé és el rector de la parròquia que ha portat a terme la restauració de l’església de Butsènit durant els darrers anys. Primer es va restaurar la façana, i recentment s’ha restaurat la coberta; i ara és quan s’hi duen a terme els treballs de condicionament interior.