NOTA LEGAL

En compliment del que es disposa a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el BISBAT D’URGELL, l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni omplint el formulari de registre que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers el responsable del qual és el BISBAT D’URGELL amb la finalitat de desenvolupar la gestió comptable, fiscal administrativa dels mateixos i, així com per informar dels nostres serveis o qualsevol altra informació rellevant que pugui ser del seu interès. Les dades que es recullen són necessàries per a la relació contractual i el no subministrament d'ells significaria la impossibilitat de mantenir-la. 

En qualsevol moment el titular de les dades personals podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit al BISBAT D’URGELL, Plaça Pati Palau, 1-5 (Casa Bisbat) de La Seu d'Urgell (Lleida). C.P. 25700 

Així mateix, vostè reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces. Per aquesta raó li demanem que comuniqui immediatament qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors. 

En el cas de la cessió de les seves dades personals a tercers, se li informarà degudament de la societat que els cedeixi, el tercer a qui es cedeixin, el tipus d'activitats a les que es dedica i la finalitat a què respon la cessió.