Gmà. Jaume Hilari Barbal

jaumehilaribarbal.jpg

El Gmà. Jaume Hilari (Manuel Barbal Cosín) va néixer el 2 de gener de 1898 a Enviny, diòcesi d'Urgell, província de Lleida. Va viure en un ambient profundament cristià, en les feines del camp i rude tasca d'un poble d'alta muntanya. Als tretze anys va entrar al Seminari de la Seu d'Urgell, però, a causa d'una malaltia de l'oïda que serà una creu al llarg de la seva vida, va haver d'abandonar els estudis eclesiàstics. El 1917 va decidir entrar en el noviciat dels Germans de la Salle. El 24 de febrer del mateix any, a Irún, va prendre amb l'hàbit religiós el nom de Gmà. Jaume Hilari. Un any més tard iniciava la seva missió d'educador i catequista. Va ser a Mollerussa, a Pibrac, a prop de Tolosa (França), a Calaf, la seva terra natal. En aquest període es va fer patent la seva capacitat literària, i va col·laborar en revistes en la difusió dels valors cristians. A partir d'aquest moment la seva sordesa li va impedir continuar la seva tasca educativa. Es va haver de traslladar Cambrils (Tarragona) per ocupar-se de les tasques del camp.