Mn. Pere Martret i Moles

El dia 19 de juliol el servent de Déu celebrà la Santa Missa i per aquells dies immediats uns veïns de la Pobla de Segur es presentaren a la casa Rectoral indicant a mossèn Pere i a tots els allí hi vivien que els proporcionarien un salconduit per a traslladar-se a la Seu d'Urgell. La nit del 22 al 23 de juliol era el dia escollit. Al sortir de casa són detinguts i mans enlaire són traslladats a la seu del Comitè Local. Després de les primeres declaracions foren traslladats a "casa Ramon de la Molinera". A l'assabentar-se d'aquest fets alguns veïns de la Pobla de Segur comunicaren al germà de Mn. Pere, Blai Martret que vivia a la Seu d'Urgell, dita situació a fi que intercedís davant el seu cunyat, Enric Canturri Ramonet, diputat al Parlament Català del partit d'Esquerra Republicana de Catalunya. Fetes les diligències necessàries el Sr. Blai, es traslladà de la Seu d'Urgell a la Pobla de Segur.

El Comitè Local no autoritzà a Mn. Pere i a Mn. Silvestre a abandonar la parròquia de Ntra. Sra. de Ribera.

Els futurs màrtirs eren conduïts a casa "Garibaldi " en condició de detinguts. Restaren en aquest lloc fins al matí del dia 13 d'agost de 1936 en que traslladats a la seu del Comitè Local i en companyia dels seus cinc germans de presbiteri i de martiri foren conduïts a les portes del cementiri de Salàs de Pallars, on sense judici previ i amb l'únic crim: ser sacerdots i servidors de l'Evangeli, sota la mirada bondadosa de Déu i l'odi dels botxins, foren vilment immolats. Tampoc foren sotmesos a un judici sumaríssim.

Avui la Pobla de Segur encara recorda el seu estimat Ecònom, mossèn Pere. El servent bo i fidel de l'Evangeli. Recordem aquell 13 d'agost de 1936 en què set sacerdots, entre qui es trobava mossèn Pere Martret Moles, pujats a un camió davant l'església parroquial, dedicada a la Reina dels màrtirs Ntra. Sra. de Ribera, com xais que no obrien la boca en ser duts a l'escorxador, foren conduïts al Calvari per a ser crucificats. El poble no dubtà en anomenar Sant a aquell que fou el seu Pare i Pastor. El clam popular li ha donat el títol de màrtir de la fe i no pocs s'encomanen, encara avui, a la seva intercessió davant de Déu. Home apolític i fidel sacerdot de Jesucrist. Encara avui fidels de la Pobla visiten cada 13 d'agost el cementiri de Salàs de Pallars.