Veniu Esperit Sant i renoveu-nos

Avui és la Pasqua de Pentecostès! 
Crist Ressuscitat culmina la seva obra i ens envia el seu mateix Esperit! 
Avui culmina la Pasqua de Resurrecció, ben granada de fruits! 
Avui és el dia de la unitat de les llengües que estaven disperses, 
el jorn de l’Esperit Sant baixant a habitar entre els homes i dones, 
donant-se als creients perquè siguem temples seus. 
Avui la comunió i la fraternitat triomfen, 
avui s’enforteix el recorregut sinodal, per fer camí junts, 
avui som enviats amb un foc ardent dintre nostre, 
amb la missió de predicar la Bona Nova de la Salvació, 
i omplir el món d’amor i de consol. 

Necessitem l’Esperit Sant. 
I per això, amb tota l’Església, li demanem que vingui, 
que renti el que estigui brut, que encoratgi els cansats, 
i que renovi les nostres vides i la creació sencera, 
amb el foc del seu Amor etern. 

Veniu Esperit Sant, renoveu-nos 
i ompliu-nos dels vostres set dons sagrats, 
com en el dia del baptisme i de la confirmació: 
la saviesa i l’enteniment, el consell i la fortalesa 
la ciència, la pietat i el sant temor de Déu. 

Veniu Esperit Sant, 
i feu que donem els fruits de la vostra acció divinitzadora: 
l’amor, el goig, la pau, la paciència, la bondat, 
la fidelitat, la mansuetud, la sobrietat. 
Veniu i feu-nos sentir la tendresa de l’amor del Pare! 
Veniu i doneu-nos l’alegria renovada 
Veniu i amorosiu les nostres sequedats 
Veniu i guariu-nos de tota tristesa 
Veniu i ompliu-nos d’amor i de bones obres 
Veniu i foragiteu totes les pors 
Veniu i ensenyeu-nos a pregar confiadament 
Veniu i doneu-nos coratge per a canviar el món 
Veniu i conduïu-nos a la glòria. 

A tots, Santa Pasqua de Pentecostès!