“Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies per adquirir la saviesa del cor” (Salm 89,12)

Avui comencem un nou Any, el 2023 “del Naixement del Senyor”. Així comptem numèricament els anys. Amb tot, el salmista demana a Déu: “Ensenyeu-nos a comptar els nostres dies, per adquirir la saviesa del cor” (Sl 89,12). Agraïm que la nostra vida és un immens do, un regal rebut sense cap mèrit nostre, i sabem que no podem “perdre” el temps, sinó que l’hem de viure, no de forma materialista o sense esperança, sinó omplint-lo de sentit i d’amor, de generositat, de valors autèntics, de bondat, de germanor i de fe. Es tracta d’anar adquirint “la saviesa del cor”. Perquè els nostres dies són el temps de trobar Déu, de viure en Déu, i temps cap a l’eternitat.

Siguem agraïts per la vida rebuda. El temps ens és donat per cercar Aquell que és intemporal, l’Amo del temps i Senyor de la història, el Pare de tots, “de qui prové tot do perfecte” (Jaume 1,17). Déu s’ha encarnat en Jesús de Natzaret gràcies a l’obediència de Maria, la Mare de Déu, que avui festegem litúrgicament amb molt de goig. Ell es continua fent trobadís en els moments diversos de la nostra història personal i en la història del món. Preguem que ens faci créixer en la confiança i que sigui Ell la font de la nostra vida. Aquesta és la millor manera de començar l’Any. Oferir-lo i comprometre’s  per avançada, i recomençar de nou, sempre de nou.

Visquem per estimar, amb obres i de veritat. Tot aquest any 2023 i tots els anys que ens siguin donats de vida a la terra, amb les seves joies i tristeses... han de ser l’espai sagrat, ple de la presència del Déu de la creació i de la història. És en Jesucrist que el temps adquireix la seva dimensió definitiva, perquè l’etern irromp en el que és temporal. I es fa present el Déu-amb-nosaltres, l’Emmanuel, en el transcórrer dels dies i dels anys. I la resposta no pot ser altra que l’amor. Crist vol que estimem com Ell ha estimat.

Que la pregària marqui el ritme dels dies, especialment la missa, els Laudes i les Vespres, el Rosari, l’adoració o els moments de silenci viscuts conscientment, en comunió amb Déu. Que cada dia sigui un dia per a Déu. I la nostra vida s’enlairarà pel fet de lloar el Senyor i d’agrair la seva presència al llarg de tota la jornada. Deia Sta. Teresina: “Per a mi, la pregària és un impuls del cor, és una simple mirada dirigida al cel, és un crit de reconeixement i d’amor, tant en la prova com en l’alegria” (C 25r). Omplim d’oració la nostra vida, i segur que estimarem més, com el Crist!

Celebrem la pasqua setmanal que és el diumenge, quan repassem i revivim els esdeveniments de la història de la salvació que s’ha realitzat en Crist. Visquem el goig i l’astorament agraïts d’una memòria perenne, la del Misteri pasqual de la mort i resurrecció de Crist, que omple de sentit el temps. L’any litúrgic, amb els misteris de la fe que anem celebrant, ens fa mirar la història de la salvació ja realitzada, i alhora ens fa estar a l’aguait del futur, quan el Senyor retornarà.

Feliç Any nou! Us desitjo a tots un fecund, joiós i sant 2023!