Delegació Pastoral per a la Família i la Vida

Procura que la Bona Nova de l'Evangeli actuï com ferment evangelitzador dins les famílies, impulsant-les a ser veritables esglésies domèstiques en les que brillin els valors de l'evangeli. Tasca pròpia serà desenvolupar les escoles de pares, la pastoral prematrimonial i potenciar les associacions i moviments catòlics que tenen cura especial de les famílies.
Mn. Josep Montoya i Viñas i Sra. Conxita Salvadó i ArquésDelegats diocesans per a la Família i la Vida.
  • Mn. David Codina Pérez.
  • Mn. Lluís Eduard Salinas.
  • Sra. Patrícia Navas González.
  • Sr. Jordi Picart Picart.
  • Sra. Mª del Carmen Sorribes Burgués.
  • Sr. Fito Tugues Ramonet.
  • Sra. Mª Carme Valls Piera.