Delegació de Vida Consagrada

Fomenta les relacions entre la diòcesi i els Instituts de Vida Consagrada per tal d'incrementar la comunió eclesial en l'activitat evangelitzadora i pastoral. Promou la fidelitat i l ‘autenticitat dels seus membres i fomenta les diferents formes de vida consagrada.

Mn. Joan Pujol Balcells, Delegat diocesà