Us animem a marcar la creueta a favor de l’Església Catòlica

Un any més s’ha iniciat la campanya de la Renda, on tots els ciutadans tenim l’obligació de retre comptes davant l’administració per pagar els impostos que ens corresponguin d’acord amb els nostres ingressos i situació personal, per tal que tota la societat es pugui beneficiar dels diferents serveis públics i es pugui aconseguir una millor redistribució de la riquesa mitjançant els diferents mecanismes de que disposa l’administració i així crear una societat més justa i solidària.

I com cada any, la declaració de la Renda permet a tots els contribuents decidir lliurement si volem que una part dels nostres impostos (0,7%) es dediquin a contribuir al finançament de l’Església Catòlica mitjançant el mecanisme conegut com Assignació Tributària, i de la mateixa manera permet que un altre 0,7% es dediqui al finançament d’altres fins socials.

Marcar alguna de les 2 caselles, o les dues, no suposa pels contribuents ni pagar més impostos ni rebre menys en el cas que la declaració surti negativa.

Pel que fa a la creueta a favor de l’Església Catòlica, sistema que ha complert ja 11 anys i que és absolutament respectuós amb la llibertat de les persones, cal saber que suposa una part molt important dels ingressos de les diòcesis, en concret a la nostra d’Urgell, suposa un 39% del total dels ingressos de tota la diòcesi.

Aquesta Assignació Tributària ajuda a la nostra diòcesi a desenvolupar la seva tasca centrada en una visió integral de la persona, la seva dignitat i les seves necessitats espirituals i materials. Permet que els nostres temples, locals i sales de catequesi estiguin ben atesos, amb serveis dignes de calefacció, llum, neteja..., que els nostres sacerdots tinguin un salari que els permeti dedicar-se a l’administració dels sagraments, a fer tasques pastorals i a acompanyar a la seva feligresia amb un temps de qualitat, permet també que les diferents Càritas puguin atendre les necessitats dels col·lectius més vulnerables i d’aquelles persones que estan travessant moments de dificultat; també ajuda a que el nostre patrimoni cultural pugui estar disponible pel gaudi de tota la societat, creient i no creient; i que els nostres missioners puguin ser testimonis de fe a països llunyans organitzant escoles i hospitals en llocs on ningú més arriba.

En definitiva permet fer moltes coses que l’Església mostra amb total transparència en la seva memòria anual d’activitats (https://www.portantos.es/memoria-de-actividades/).

Us animem a marcar la creueta a favor de l’Església Catòlica a la vostra declaració i aprofitem per agrair profundament al 33% dels contribuents que han confiat a l’Església el 0,7% dels seus impostos per tal que pugui desenvolupar la seva feina.