Congrés de Laics "Pueblo de Dios en salida"

Entre els dies 14 i 16 de febrer la Conferència Episcopal Espanyola ha organitzat un Congrés de laics; “ Pueblo de Dios en salida”, que ha convocat tot el Poble de Déu -bisbes, preveres, consagrats i laics-. La preparació d'aquest congrés ha estat encomanada a la Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar de la Conferència Episcopal Espanyola, amb el desig que la reflexió principal giri al voltant de laïcat, part fonamental d'aquest Poble de Déu, i al seu paper en l'Església i al món. L’objectiu és impulsar la conversió pastoral i missionera de laïcat en el Poble de Déu, com a signe i instrument de l'anunci de l'Evangeli de l'esperança i de l'alegria, per acompanyar els homes i dones en els seus anhels i necessitats, en el seu camí cap a una vida més plena.

La diòcesi d’Urgell hi participa amb un grup de 12 laics i diaca, amb diferents responsabilitats i activitats de tipus pastoral vinculades amb l’educació , l’acompanyament de joves, la catequesi, i de diverses àrees geogràfiques: de la Vall d’Aran, Andorra, Puigcerdà, La Seu d’Urgell. Els acompanyaran l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives i també el Vicari episcopal i director Escola de formació permanent, Mn Antoni Elvira. Participaran en els diferents tallers i itineraris previstos,  sobre discerniment a la vida, iniciació cristiana, itineraris d’acompanyament en el lleure i d’altres.

Les activitats del congrés comencen el divendres a la tarda, amb un acte inaugural i una oració amb la intervenció del Cardenal-Arquebisbe de Valladolid i President de la CEE, Mons. Ricardo Blázquez; l’Arquebisbe de Madrid, Cardenal Carlos Osoro; Isaac Martín, laic membre de ka Comissió executiva del congrés i el Prefecte del Dicasteri per als Laics, Família i Vida, Cardenal Kavin Farrell. Al llarg de la tarda de divendres, del dissabte i el matí de divendres, les experiències, els testimonis, la reflexió, la realització de tallers i itineraris serviran als participants per prendre consciència de la vocació baptismal, de la crida universal a la santedat i, per tant, de la responsabilitat laical en les nostres comunitats i en la transformació de el món. També per prendre’n de la vocació baptismal del laïcat per a la missió; per potenciar la caritat política com a cor de la identitat i espiritualitat laical; la dimensió sociopolítica de la fe;  per transmetre, des del discerniment, una mirada d'esperança davant els desafiaments que ens presenta l'evolució de la nostra societat actual. Es tracta de viure la missió amb alegria i esperança; i per ser espai de comunió, com a Poble de Déu, des del qual promoure noves dinàmiques de treball pastoral a les Diòcesis i a nivell nacional pel que fa a l'apostolat seglar, per arribar als batejats, allunyats per qualsevol causa. És també comunió per a l'acció missionera. I per donar visibilitat a la realitat d'un laïcat que, a títol personal i familiar, en moviments, associacions i comunitats, des de la vivència de l'Evangeli, comparteixen experiències i línies d'acció en l'Església i en el món. Estem cridats a ser "deixebles missioners" en l'Església i en món.

La celebració d'un congrés com aquest té com a context de referència, el Pla de Pastoral de la CEE (2016-2020, que porta el títol “Església en missió a el servei del nostre poble”.

Aquest pla està inspirat en la crida a la conversió missionera que el Papa Francesc ha proposat a l'Església, en continuïtat amb el magisteri dels darrers pontífexs, seguint la ruta traçada en el Concili Vaticà II.

"Cada Església particular, porció de l'Església catòlica sota la guia del seu bisbe, també està cridada a la conversió missionera ... Amb vista a que aquest impuls missioner sigui cada vegada més intens, generós i fecund, exhort també a cada Església particular a entrar en un procés decidit de discerniment, purificació i reforma "(EG 30).

En el Pla Pastoral afirmen els nostres bisbes: "Som conscients que a Espanya l'Església està també cridada pel Senyor a una conversió missionera. Les circumstàncies històriques que estem vivint han fet més difícil i més necessària la claredat i la fermesa de la fe personal, la vivència comunitària i sacramental de les nostres conviccions religioses "(Pla Pastoral, 10). I, en aquest sentit, ens conviden (als laics) a assumir el protagonisme que ens correspon en aquest procés de renovació en virtut de la mateixa baptisme.

"La nostra col·laboració, com a membres de el Poble de Déu, és indispensable perquè l'Església pugui fer-se present en molts ambients i llocs de primera importància en la vida secular, com són les universitats, els mitjans de comunicació, la formació de la opinió pública, les orientacions i tendències en la vida laboral, econòmica, cultural i política "(Pla Pastoral, 12).