Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians

Amb el títol “Apreneu a fer el bé, busqueu la justícia”, que ens remet al verset del llibre del profeta Isaïes (Is I,17),  se celebra del 18 al 25 de gener la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, impulsada per la Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions Interreligioses a Catalunya, i a Urgell concretada per la Delegació Diocesana d’Ecumenisme.

Aquesta celebració de pregària i unitat entre els cristians enfonsa les seves arrels històriques en la “unió de pregària per a la unitat” que es va posar en marxa al segle XIX, el 1840. Només cinquanta anys més tard, el 1894, el Papa Lledó XIII recomanà la pràctica de l’Octavari de pregària per la unitat durant el temps de Pentecostes. Durant el segle XX, diverses iniciatives acosten aquest costum de reunir-se i pregar per la unitat a França i Catalunya, i justament el 1964, a Jerusalem, el Papa Pau VI i el Patriarca Atenàgoras reciten junts la pregària de Crist “que tots siguin u” (Jn 17,21). El 1968 se celebra la Setmana de Pregària per primera vegada a partir dels textos de Fe i Constitució i del Pontifici Consell per la Promoció de la Unitat Cristiana.

En el lema d’enguany, Isaïes exhorta el poble de Déu del seu temps a aprendre a fer tots junts el bé, a buscar tots junts la justícia, a socórrer tots junts els oprimits, a fer el bé a l’orfe i a prendre la defensa de les viudes tots junts. Un desafiament que també ens concerneix a la societat actual i als cristians: avui la separació i l’opressió són evidents quan un sol grup o una sola classe social es vol atribuir privilegis enfront dels altres. La Bíblia ens ensenya que no podem separar la nostra relació amb Crist de la nostra actitud envers el conjunt del poble de Déu, especialment els més fràgils.

Aquest és el sentit de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians, el d’anar endavant i viure aquesta setmana com un moment per la pregària i per la trobada fraterna, de bona disposició. Per a què l’Esperit Sant ens purifiqui dels nostres pecats i ens ajudi a veure quins són els camins més adients perquè el desig de comunió sigui una realitat.
SetmanaPregariaUnitatCristians2023