Diada de Germanor, el diumenge 15 de novembre

2015germanorEl 15 de novembre se celebra el Dia de l'Església diocesana: les accions pastorals i assistencials és on s'inverteixen més diners i esforços a la diòcesi d'Urgell. 

El Bisbat d'Urgell va invertir la major part dels seus recursos en accions pastorals i en donar suport i acompanyament a les persones durant l'any 2014. 

A banda de la tasca que fa Càritas, hi ha a la diòcesi d'Urgell 13 centres en els que es duu a terme acció caritativa i de suport a les persones, indrets dirigits per congregacions religioses o per comunitats eclesials, que han ates al llarg de l'any 2014 un total de 3.838 persones. 

En un altre àmbit, el de l'acció evangelitzadora i missionera, on es porten a terme activitats pastorals de catequesi, litúrgiques, caritatives i socials, Urgell sosté 91 sacerdots, 2 diaques, 313 catequistes, 22 missioners, 363 parròquies i 1 monestir...

Hi ha molta activitat de catequesi, activitat litúrgica i activitat social que es manté diàriament celebrant  missa i els sagraments de batejos, comunions o casaments. S'han celebrat durant l'any passat 867 baptismes, 665 confirmacions, 951 comunions i 202 matrimonis. Les accions pastorals i assistencials suposen quasi el 38% de les despeses de la diòcesi, i el 22,40% es dediquen a les despeses socials i retribució del clergat.

En el pressupost del Bisbat d'Urgell, també té importància la conservació dels edificis, ja que la diòcesi és molt rica en patrimoni artístic, i cal esforç considerable en el manteniment: s'hi dedica un 23% de les inversions.

La resta del pressupost es reparteix entre el que es dedica a centres de formació (seminaris, col·legis) (0,70%), retribucions i despeses socials del personal seglar  (15%) i la capacitat de finançament (1,20%).

El pressupost de l'any 2014 va ser de 3.959.525,50 euros.  En el capítol d'ingressos, les aportacions voluntàries dels fidels representen un 28,60%; l'Assignació Tributària, un 39,80%; els ingressos de serveis que es presten i d'altres, un 18,50%; ingressos de patrimoni i altres activitats, 10%; ingressos extraordinaris, un 3,10%.
GermanorResumCatalunya2014EstadisticaGermanorResumCatalunya2014