Campanya Mans Unides 2016: “Planta-li cara a la fam. Sembra”

Mans Unides d'Urgell ha posat en marxa un trienni de campanyes de lluita contra la Fam amb el lema “Planta-li cara a la fam. Sembra”. La Campanya es presenta amb nombroses activitats entorn del diumenge 14 de febrer, quan se celebra a tota Espanya la Campanya Contra la Fam. Marca l'inici d'un Trienni de lluita contra la fam (2016-2018) en el qual Mans Unides treballarà per donar resposta a les causes i problemes que provoquen la fam al món des d'una triple perspectiva: el mal ús dels recursos alimentaris i energètics; un sistema econòmic internacional que preval el benefici i exclou als febles i uns estils de vida i consum que augmenten la vulnerabilitat i l'exclusió. Per a Mans Unides, solucionar el problema de la fam passa per acompanyar als més pobres i reforçar el dret a l'alimentació dels petits productors, contribuir al canvi cap a uns sistemes alimentaris més justs i educar per a una vida solidària i sostenible.

Dos projectes

En la campanya d'aquest any, es plantegen dos projectes. L'un és l'alfabetització de mares i el reforç d'una guarderia a Tetuan, al Marroc. Es tracta d'un projecte de la congregació "Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül", que es marca l'objectiu de recollir 15.875 euros per ajudar a un miler de persones, entre les mares i els seus fills i família, que viuen en un barri molt pobre de Tetuan, on hi ha un índex molt alt d'analfabetisme.  L'altre projecte està situat a la República Democràtica del  Congo, a l'Àfrica central i cerca la instal.lació i entrada en funcionament d'una petita explotació a Luangu, en una zona rural en la que el 80% de la població no pot alimentar-se suficientment perquè les collites son molt minses: es tracta de procurar formació als agricultors per a enriquir els terres, a plantar amb llavors no degenerades, de tal manera que puguin fer més endavant una cooperativa. Ajudarà a unes 450 persones de la diòcesi de Kisantu, una cinquantena de famílies.