Aprendre sobre valors i religió

religioS'obren els terminis per inscriure els infants i adolescents a les classes de l'ensenyament catòlic a les escoles. L'espai religiós escolar (ERE) és un espai de llibertat. La llibertat de totes les persones, perquè no estem parlant de la catequesi ni de cap imposició.... estem parlant de la llibertat de tria dels pares sobre el tipus d'ensenyament pels seus fills. Cada escola ha d'oferir obligatòriament l'ensenyament de l'assignatura de religió, ja que l'educació no és una propietat de l'Estat, sinó que és un dret constitucional, emparat en l'article 27.3 en la Constitució espanyola i en l'article 20.3 de la Constitució andorrana.  Les autoritats tenen doncs els deure de posar els mitjans per a què es pugui dur a terme.

En aquest context, la diòcesi d'Urgell cultiva l'ensenyament de l'assignatura de religió amb un bon equip de mestres i professors de religió que treballen en 101 centres. Són 96 persones que treballen per a transmetre valors sòlids en qüestions essencials als infants i als adolescents, qüestions que eren transcendentals per la vida fa 2.000 anys i que avui, segueixen vigents.

A Urgell, el nombre d'inscrits en l'assignatura de religió és de 10.671 en total, en centres públics i centres concertats. El major nombre d'inscrits és situa en l'etapa de l'educació primària, en la que es van inscriure 6.214 infants a principis de curs passat; en l'etapa d'educació secundària n'hi ha un 3.000 joves que segueixen rebent el missatge de l'ensenyament religiós. Quan parlem de l'ensenyament religiós catòlic en l'àmbit escolar, estem parlant de la transmissió de coneixements de la fe, explicitat d'una manera que pugui entrar en diàleg amb la cultura i la ciència humanes. És un coneixement també per entendre millor la nostra cultura i les nostres tradicions, de profundes arrels cristianes. Ara és el moment per a molts pares de renovar el compromís vers els seus fills i la transmissió d'aquests coneixements i de la fe.