"Al servei del nostre poble"

5. Crida a viure i practicar l'Evangeli de l'esperança

[20] Anunciar, celebrar, servir i viure concretament l'Evangeli de l'esperança és el programa fonamental que proposà Joan Pau II a l'Exhortació Apostòlica postsinodal L'Església a Europa, amb la qual donava una resposta a una societat europea en perill d'arraconar i menystenir la seva herència cristiana i Benet XVI ens ha donat un bell mestratge sobre la grandesa de l'esperança cristiana en la seva Carta Encíclica Spe salvi. El document episcopal Arrels cristianes de Catalunya i el més recent, signat també pels Bisbes de Catalunya el febrer del 2007, Creure en l'Evangeli i anunciar-lo amb nou ardor, ja feien una crida a l'evangelització de Catalunya amb la seva realitat històrica, cultural i nacional, i a la reactivació de la fe dins la societat i la cultura actuals. Els Bisbes de Catalunya volien amb això oferir el millor i més positiu servei que la fe dóna al món secular. Els cristians, en tots els àmbits d'aquest món, estem cridats a viure i proclamar l'Evangeli de l'esperança. Les resolucions i el missatge del nostre Concili Provincial Tarraconense, celebrat l'any 1995, són punts de referència segurs i lluminosos, també avui, per a posar en pràctica concretament aquesta nostra tasca d'anunciar Crist a tots els homes i dones.
En moments de crisi econòmica, moral i política ben preocupants, ens cal anunciar l'esperança. Això vol dir que un dels espais on més urgentment cal que els cristians visquin, testimoniïn i practiquin l'Evangeli de l'esperança és el de la política i de les institucions responsables de l'elaboració de les lleis reguladores de la nostra vida social i econòmica. La nostra crida es dirigeix molt especialment als laics i laiques cristians que, com a presència de l'Església en el món secular, tenen el deure i el dret de participar en la vida pública segons els criteris ètics que dimanen de la seva fe i amb l'esperit que l'Església assenyala per a moments de grans canvis socials i polítics, a l'inici d'un nou mil•lenni .
Igualment veiem necessari el compromís laïcal en el doble repte de la inculturació de l'Evangeli i de l'evangelització de la cultura actual, així com en la tasca de formar la consciència social segons els criteris de la Doctrina Social de l'Església. És precisament en aquest camp de la realitat social i econòmica, on avui els cristians hem d'aportar la riquesa de la doctrina evangèlica i el nostre compromís moral, atesa la greu situació de crisi actual. En aquest sentit, el compromís dels cristians i la veu profètica de l'Església a Catalunya en favor dels més febles i necessitats de la societat no faltarà.
Precisament recordant les arrels cristianes de Catalunya i els fruits que ja han donat, ens ho ha reclamat el sant Pare Benet XVI en la seva recent visita a l'Obra Benèfico-Social del Nen Déu de manera ben emotiva, escoltant i fent-se molt proper als infants i joves discapacitats: «En aquests moments, en els quals moltes llars passen serioses dificultats econòmiques, els deixebles de Crist hem de multiplicar els gestos concrets de solidaritat efectiva i constant, manifestant així que la caritat és el distintiu de la nostra condició cristiana (...) "Tot allò que fèieu a un d'aquests germans meus més petits, a mi m'ho fèieu" (Mt 25,40). En aquesta terra, aquestes paraules de Crist han impulsat molts fills de l'Església a dedicar les seves vides a l'ensenyament, la beneficència o la cura dels malalts i discapacitats. Inspirats en el seu exemple, us demano que continueu socorrent els més petits i necessitats, donant-los el millor de vosal-tres mateixos.»