Discurs del Sant Pare Joan Pau II al primer grup de bisbes espanyols en visita «ad limina apostolorum»

2. Espanya és un país de profundes arrels cristianes. La fe en Crist i la pertinença a l'Església han acompanyat la vida dels espanyols en la seva història i han inspirat les seves actuacions al llarg dels segles. L'Església a la vostra Nació té una gloriosa trajectòria de generositat i sacrifici, de forta espiritualitat i altruisme i ha ofert a l'Església universal nombrosos fills i filles que han sobresortit sovint per la pràctica de les virtuts en grau heroic o pel seu testimoniatge martirial. Jo mateix he tingut el goig de canonizar o beatificar nombrosos fills i filles d'Espanya.

En la meva Carta apostòlica «Tertio millennio adveniente» vaig proposar l'estudi, actualització i presentació als fidels del "patrimoni de santedat" (n. 37), segur que en aquesta hora històrica serà una preciosa i valuosa ajuda per als pastors i fidels com a punt de referència en la seva vida cristiana, i a més, quan molts dels reptes i problemes encara presents en la vostra Nació ja van existir en altres moments, i van ser els sants els qui van donar-hi brillant resposta amb el seu amor a Déu i al proïsme. Les vives arrels cristianes d'Espanya, com vaig posar en relleu en la meva última Visita pastoral del maig de 2003, no poden arrencar-se, sinó que han de seguir nodrint el creixement harmònic de la societat.