6. Els Sagraments són necessaris per al creixement de la vida cristiana. Per això els pastors han de celebrar-los amb dignitat i bellesa. Especial importància s'ha de donar a l'Eucaristia, "sagrament de pietat, signe d'unitat, vincle de caritat" (Sant Agustí, In Johannis Evangelium, 26,13). La seva participació, com recorden els Sants Pares, ens  fa "con-corporis i con-sanguinis amb Crist" (San Ciril d'Alexandria, Catequesis mistagògiques, IV,3), i impulsa el cristià a comprometre's en la propagació de l'Evangeli i en l'animació cristiana de la societat.

Referent a això, amb ocasió de la clausura de l'Any Jacobeu, he convidat els fidels espanyols a buscar en el Santíssim Sagrament la força per a vèncer els obstacles i afrontar les dificultats del moment present. Al mateix temps, amb el suport dels seus Bisbes, se sentiran vigoritzats en la pròpia fe per a donar un testimoniatge públic i creïble en defensar "el respecte efectiu a la vida, en totes les seves etapes, l'educació religiosa dels fills, la protecció del matrimoni i de la família, la defensa del nom de Déu i del valor humà i social de la religió cristiana" (Carta a l'Arquebisbe de Santiago de Compostel·la, 8.XII.2004). Cal incrementar, doncs, una acció pastoral que promogui una participació més assídua dels fidels a l'Eucaristia dominical, la qual ha de ser viscuda no només com un precepte sinó més aviat com una exigència inscrita profundament en la vida de cada cristià.