Discurs del Sant Pare Joan Pau II al primer grup de bisbes espanyols en visita «ad limina apostolorum»

8. Una esperança viva és l'increment de les vocacions sacerdotals que es dóna en alguns llocs. És veritat que la situació social i religiosa no afavoreix l'escolta de la crida del Senyor a seguir-lo en la vida sacerdotal o consagrada. Per això és important pregar sense parar a l'Amo dels sembrats (cf. Mt 9,38) perquè segueixi beneint Espanya amb nombroses i santes vocacions. Per a això s'ha de fomentar una pastoral específica vocacional, àmplia i capil·lar, que mogui els responsables de la joventut a ser mediadors audaços de la crida del Senyor. No cal tenir por a proposar-la als joves i després acompanyar-los assíduament, a nivell humà i espiritual, perquè vagin destriant la seva opció vocacional.