L'Arquebisbe d'Urgell

Activitats principals que actualment exerceix:

Des de 1997 fins a 2021 fou Bisbe Secretari i portaveu de la Conferència Episcopal Tarraconense.

De març de 2005 a 2008 fou el President de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola i membre de la seva Comissió Permanent. Ja era membre de la Comissió de Seminaris i Universitats des de 1993. 

Fou membre de la Comissió episcopal de Pastoral Social i encarregat de "Justicia y Paz" espanyola (2002-2005) i abans ho fou de la Comissió episcopal d'Ensenyament i Catequesi dins la Conferència Episcopal Espanyola (1993-2002).

Des de març de 2008 a 2014 fou membre del Consell d'Economia de la CEE i de la Comissió Episcopal de Mitjans de Comunicació Social.

Des de març de 2011 a març de 2020 fou President de la Comissió Episcopal de Seminaris i Universitats de la Conferència Episcopal Espanyola, i membre de la seva Comissió Permanent.

Des de març de 2020, és President de la Comissió Episcopal pel Clergat i Seminaris, i membre de la seva Comissió Permanent.

Els Bisbes de Catalunya li han encarregat dins la CET els temes de Seminaris i Pastoral Vocacional (1993-2008) i Litúrgia (des de 2004) i abans tingué l'encàrrec d'Ensenyament (1993-2002).

És el Bisbe responsable del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya des de 2001.

Té publicats algunes pastorals, conferències i articles; és membre dels Patronats de diverses Fundacions al servei de l'atenció als ancians, als discapacitats psíquics i a l'educació cristiana, i ha estat guardonat amb la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona el 1999, i el 2010 el President de Portugal li ha concedit la Gran Creu de l'Orde de Crist.