Jornades de Delegats de Catequesi a Madrid

Els delegats i responsables diocesans de Catequesi i del Catecumenat, entre els quals hi havia Mn. Antoni Elvira d’Urgell, s’han reunit a Madrid, del 18 al 20 de febrer, convocats per la Subcomissió Episcopal de Catequesi de la Conferència Episcopal Espanyola per celebrar les seves jornades anuals.

Entorn del tema de la litúrgia en relació amb la catequesi, s’han intercalat durant aquests tres dies tant ponències com comunicacions i experiències. Els continguts que es desprenen del títol de les jornades “La litúrgia, referència essencial per a la catequesi (Lex credendi, lex orandi)” es varen anar explicitant a partir de les aportacions de D. Aurelio García que tractà el tema de la litúrgia com a font inesgotable de la catequesi i com la Iniciació Cristiana és l’itinerari catequètic-sacramental per a madurar en la fe. També el P. Rafael Belda exposà com la catequesi inicia a la vida de pregària. D. Juan Carlos Carvajal aprofundí en el significat del catequista mistagog i D. José Antonio Goñi aportà la seva reflexió referent a la celebració del diumenge com a eix i clau essencial de la Iniciació Cristiana.

El testimoni d’una persona adulta que ha acabat el procés del catecumenat en la diòcesi de Getafe i el de dues persones que participen en la catequesi amb capacitats diferents, acompanyats pels seus catequistes de la parròquia de Santa Maria Mare de Déu a Tres Cantos (Madrid), foren els que marcaren aquest moment de compartir experiències dins del món de la catequesi i del catecumenat.

Durant les jornades es presentaren els nous materials catequètics com el realitzat per Familycat, la col·lecció “Celebrar bien” de l’Editorial CCS que ofereix reflexions i suggeriments per a millorar les celebracions litúrgiques, el Catecisme de la Conferencia Episcopal Española “Mi encuentro con el Señor” per al desvetllament religiós (0-6 anys) i els nous recursos catequètics per a adolescents i joves de l’Arquebisbat de Madrid.

Enguany, amb motiu de l’Any Jubilar del Sagrat Cor de Jesús en el Cerro de los Ángeles, els delegats iniciaren la visita jubilar entrant per la Porta Santa de la Basílica i després de la conferència del P. Rafael Belda celebraren l’Eucaristia a l’Ermita on es venera la imatge de Ntra. Sra. de los Ángeles, patrona del poble i de la diòcesi de Getafe.