Conferència de Mn. Antoni Elvira sobre el Sínode a La Seu

Dimecres dia 20 d’octubre el Vicari de Pastoral i responsable de l’equip diocesà per al Sínode a Urgell, Mn. Antoni Elvira, va impartir una conferència a la Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell sobre el Sinode “Per una Església sinodal. Comunió, participació i missió”.

El Rector de la Parròquia, Mn. Ignasi Navarri, va presentar Mn. Elvira destacant com la Parròquia de St. Ot volia col·laborar en el camí sinodal i per això havia convidat Mn. Antoni perquè era la persona que coordinava el treball diocesà a Urgell i per tant podia oferir una visió de primera mà dels treballs que fins ara s’han dut a terme i proposar diversos àmbits d’acció pastoral que la parròquia podria utilitzar per a treballar aquest tema.

Mn. Elvira va fer una presentació sobre el Sínode i la seva importància tot destacant com el “caminar junts” que ens proposa el Sínode pot ser una molt bona oportunitat per a redescobrir el valor del sentit de la fe i de la trobada amb Jesús i amb la comunitat. En aquest sentit va destacar com més que buscar fer grans documents, l’objectiu del Sínode és l’escolta mútua de totes les persones que formen el Poble de Déu, de tots els batejats, i també l’escolta d’aquells que no han conegut la fe o se’n senten allunyats i que volen participar en una consulta que ha de ser màximament lliure i oberta a tots.

Al final de la reunió Mn. Navarri va presentar un qüestionari concret per a treballar en els diferents grups parroquials durant tots aquests mesos fins al mes d’abril en què s’haurà de passar els resultats d’aquesta consulta als responsables del Sínode a Urgell perquè en facin una síntesi i l’enviïn a la Conferència Episcopal Espanyola.