L'equip sinodal de la CEE fa balanç amb els responsables diocesans

L'equip sinodal de la Conferència Episcopal Espanyola i els responsables de la fase diocesana segueixen fent camí junts.
Dimarts 1 de març mantenien una nova trobada conjunta amb un doble objectiu. D'una banda, per fer balanç de com es desenvolupa el procés sinodal en aquest període intermedi. I alhora, anar concretant com concloure el procés a les diòcesis i a nivell nacional.
En aquesta trobada es va dialogar sobre el moment actual, tenint com a base les respostes de les diòcesis al qüestionari de l'equip sinodal per tal de valorar el camí recorregut.
Mirant al futur, es va perfilant el final d'aquesta primera fase del procés sinodal, amb la recopilació de les síntesis del treball que s'ha realitzat a les assemblees diocesanes i l'organització, per a l'11 de juny, de l'Assemblea final.
 

Balanç del treball recorregut a les diòcesis

En aquest encontre s'ha pogut fer un balanç del camí que s'ha recorregut fins ara a les diòcesis amb les respostes al qüestionari que, a aquest efecte, va enviar l'equip sinodal de la CEE. El seu objectiu, a través de les experiències viscudes en aquesta fase diocesana, té una panoràmica general sobre el camí que recorre l'Església a Espanya.
Aquestes són algunes de les dades que es desprèn d'aquesta consulta:
  • Nombre aproximat de parròquies: hi ha un gran nombre de diòcesis en què estan implicades: més de 100 parròquies.
  • Nombre aproximat de grups: moltes diòcesis superen els 100 grups i en diverses s'han comptabilitzat més de 300.
  • Participació majoritària de dones, un 70%.
  • L'edat mitjana dels participants se situa entre 55 i 60 anys.
  • Perfil de participants respecte del seu compromís parroquial: catequistes; òrgans sinodals parroquials; litúrgia; delegacions diocesanes; germandats i confraries; centres d’ensenyament; càritas; presons; pastoral de la salut; missions; i grups de pregària…
  • Perfil dels participants segons la relació amb l'Església: Laics adults, al voltant d'un 80%; joves, al voltant d'un 10%; nens i adolescents, al voltant d'un 5%; membres d'associacions al voltant d'un 20%; consagrats/religiosos i sacerdots, al voltant d'un 10% (en grups de parròquies); i membres d'altres esglésies, nul·la, excepte casos molt puntuals.
  • A més hi ha un percentatge més gran participant a través de CONFER, en Congregacions i Monestirs.
 
Qui s'ha implicat al Sínode?

Segons les dades recopilades a les diòcesis, no ha estat fàcil arribar a les persones allunyades de l'Església. Tot i això, sí que s'ha aconseguit implicar associacions civils, membres de partits polítics, de presons, centres d'acollida, universitats i centre educatius, o usuaris de serveis com Càritas.
L'ús d'enquestes digitals han facilitat força la participació.
 

Com s'està treballant a les diòcesis?

La majoria de les diòcesis treballen en una triple direcció: presentant el que és i el que implica el procés sinodal amb activitats per diferents punts de la diòcesi. Elaborar materials propis tenint com a base el Document preparatori del Sínode. I mitjançant trobada formatives.
Per a coordinar els treballs, s'han creat equips diocesans sinodals, que també s'han encarregat de la tasca de formació. També s'han creat en alguns casos espais de coordinació amb les parròquies.
La majoria de les diòcesis reconeixen estar al voltant de la meitat del procés, ja que hi ha grups que encara estan arrencant, però d'altres ja estan preparant la síntesi final.
El treball s'està centrant en la resposta al qüestionari que s'ofereix al Document preparatori del Sínode, si bé concretat en els materials propis promoguts pels equips sinodals diocesans.

 
Com es valora aquesta experiència sinodal?

La valoració del procés sinodal en aquesta fase diocesana és pràcticament per unanimitat positiva, especialment entre els laics. Es parla d'entusiasme, interès, alegria, novetat, oportunitat, il·lusió i esperança.
Es destaca especialment el fet que ajuda a descobrir la corresponsabilitat, la necessitat del protagonisme dels laics i a obrir nous horitzons de treball pastoral. També es valora positivament que està servint per prendre una consciència més gran de comunitat parroquial i d'acostament a l'Església.
Aquests mesos de treball també s'han detectat algunes dificultats a nivell extern i intern. Pel que fa a les primeres, assenyalen la integració de la proposta sinodal en els ritmes, plans i projectes diocesans que ja estaven en marxa i la pandèmia, que ha impedit poder celebrar trobades programades i reunions de grup.
A nivell intern destaquen la manca de motivació, el desconeixement del que és i implica la sinodalitat; les diferències en els diàlegs; i la dificultat per arribar als allunyats.
 

Com es planteja la fi d'aquesta fase diocesana?

Pràcticament totes les diòcesis ja tenen a l'agenda celebrar una assemblea final que seria entre els mesos de març i juny.
L'Assemblea final estarà centrada en la presentació de la síntesi diocesana dels treballs, en compartir testimonis sobre l'experiència i la celebració comunitària de la fe, principalment a través de l'Eucaristia.