Salutació del Copríncep per a la festa de la Constitució d’Andorra

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep episcopal d’Andorra va fer públic un Missatge-Salutació al Poble Andorrà amb motiu de la celebració de la Festa Nacional, el 29è. dia de la Constitució d’Andorra, que s’escau el dilluns dia 14 de març. Aquest és el text publicat en els mitjans de comunicació d’Andorra:

Salutació del Copríncep per a la festa de la Constitució d’Andorra

Benvolguts Andorrans i Andorranes,

S’escauen els 29 anys de la nostra Constitució. Motiu per a una celebració ben joiosa i festiva, tot recordant els versos del nostre Himne Nacional, en el centenari de la seva estrena, que tenen lletra del Bisbe i Príncep de les Valls d’Andorra el Cardenal Joan Benlloch:

“Princesa nasquí i pubilla, entre dos nacions, neutral (...)
Creient i lliure onze segles, creient i lliure vull ser;
siguin els furs mos tutors,
i mos Prínceps defensors, i mos Prínceps defensors!”.

Aquells furs mantinguts i conreats en el Consell General i aquella defensa històrica duta a terme pels dos Coprínceps han evolucionat i han donat com a resultat la nostra Constitució del març de 1993. El gran pacte que es plasmà en el text constitucional ens uneix a tots, certament, com també la neutralitat tradicional d’Andorra, mantinguda amb pau i amb voluntat de cooperació internacional al bé de la humanitat. I els nous reptes de la història reclamen noves respostes.

Enguany fem festa, malgrat que estiguem molt adolorits i pendents d’un poble amic, Ucraïna, amb qui mantenim relacions de fraternitat, amistat i cooperació, en moltes institucions internacionals del món lliure i a nivell més concret, amb moltes relacions d’intercanvi, veïnatge i destí comú. Siguem acollidors i sensibles envers la comunitat petita però molt ferma d’ucraïnesos que viuen entre nosaltres i que volen poder acollir els seus familiars i amics, si han de marxar del seu país.

Amb el nostre Govern, apel·lem al respecte dels principis del Dret internacional, de la Carta de les Nacions Unides i de l’Acta final dels Acords d’Hèlsinki, i exigim que Ucraïna pugui ser independent, sobirana i amb integritat territorial a l’interior de les seves fronteres internacionalment reconegudes. Amb això som fidels al camí marcat en el Preàmbul de la nostra Constitució, quan remarca que el Poble Andorra està “decidit a perseverar en la promoció de valors com la llibertat, la justícia, la democràcia i el progrés social, i a mantenir i enfortir unes relacions harmòniques d’Andorra amb la resta del món, i especialment amb els països veïns, sobre la base del respecte mutu, de la convivència i de la pau (...) Amb la voluntat d’aportar a totes les causes comunes de la humanitat la seva col·laboració i el seu esforç”.

“Creient i lliure onze segles, creient i lliure vull ser”. Estimem la nostra pàtria andorrana, valorem el text constitucional que la defineix i la mostra al món, estrenyem més encara els lligams de solidaritat, de fraternitat i de pau amb tots els pobles del món. La nostra Carta Magna és el signe d’una pervivència exitosa com a país i d’una vocació democràtica i pacífica del Poble Andorrà. En podem estar ben orgullosos!

+Joan-Enric Vives
Arquebisbe d’Urgell i Copríncep episcopal