Reunió constitutiva dels Arxiprestos de la Diòcesi

El dia 17 de març, a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell, va tenir lloc la reunió constitutiva dels Arxiprestos de la Diòcesi d’Urgell després del seu nomenament el passat 4 de març, presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives i els Vicaris General i Episcopal.

Després de la pregària de l’Hora Menor i una pregària especial per la pau a Ucraïna, va tenir lloc la presa de possessió dels nous Arxiprestos i el jurament de fidelitat, tocant el llibre dels Evangelis.

A continuació el Sr. Arquebisbe va donar la benvinguda als nous Arxiprestos i els va informar amplament sobre el valor del servei que començaven a partir d’aquell dia, especialment vetllar pels preveres i diaques del propi Arxiprestat, segons prescriu el Codi de Dret canònic en el cànon 555. L’Arxiprest vetlla per les necessitats materials i espirituals dels preveres del seu Arxiprestat interessant-se i fent-se proper, especialment a aquells que puguin tenir major necessitat. També els va informar que entraven a formar part d’una forma significativa del govern de la Diòcesi en les qüestions més importants que es puguin donar, al costat del Bisbe.

Tot seguit, van treballar en grup com a Arxiprestos, amb llibertat, el qüestionari sinodal “Per una Església sinodal: comunió, participació, missió”. En un clima d’escolta mútua i diàleg franc, van anar exposant i escoltant les diverses problemàtiques amb les quals es trobaven en les seves parròquies pel que fa a la transmissió de la fe i a la participació laïcal que cada vegada es veu com a més important en l’Església.

L’atenció als pobles petits i els reptes que suposa atendre les necessitats pastorals de les parròquies i la necessitat d’un laïcat més format i que estigui disposat a assumir responsabilitats en el si de l’Església diocesana, van ser alguns dels accents que els Arxiprestos van destacar.

Mn. Jaume Mayoral, Delegat episcopal de Càritas diocesana i Arxiprest d’Urgell Mitjà, oferí una interessant i aprofundida informació als seus companys Arxiprestos sobre les mesures concretes que Càritas Diocesana d’Urgell i Caritas Internacional està duent a terme per mitigar les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Càritas Urgell ha enviat ja 29.350€ en dues setmanes i 'objectiu és arribar a 50.000€. Els donatius es poden fer en el n. de compte: ES36 2100 0018 1702 0051 6790 i a través la pàgina web de Càritas Diocesana d’Urgell. És molt significativa la implicació de Càritas parroquial de Guissona que ja ha repartit 50 targetes alimentàries a les famílies refugiades que ja han arribat a Guissona. Des del Grup Grapats, l'empresa d'inserció de Càritas també s'està portant mobles, llits i tota mena de materials pels habitatges que ho sol·licitin. També Mn Sàrries va informar del que es va duent a terme a Andorra. 

Altres informacions van cloure la reunió com una proposta de temes possibles a tractar en futures reunions dels Arxiprestos com un possible mapa de futur de l’atenció pastoral a les parròquies del Bisbat, intensificar la comunió i estimació de les comunitats cristianes, la col·laboració sinodal entre parròquies grans i petites, recuperar la centralitat de la Paraula de Déu en la vida eclesial perquè les comunitats es nodreixin i alimentin d’ella, subratllar el valor de la transmissió de la fe i de la recepció dels sagraments.

L’Arquebisbe també els informà sobre la darrera reunió de la Comissió Permanent que va tenir lloc la setmana passada a Madrid i les darreres accions iniciades per treballar a favor de la protecció de menors.

Un dinar de germanor al Seminari diocesà clogué la reunió on l’Arquebisbe va informar de diverses activitats previstes com el Pelegrinatge Ignasià el proper dilluns dia 21 de març, el recés per a laics de Quaresma dels propers dies 25-27 de març a Balaguer, la Càtedra de pensament cristià prevista pel 14 de maig a La Seu d’Urgell, la Pasqua del malalt del proper 21 de maig, el pelegrinatge diocesà a Lourdes els dies 30 de maig a 1 de juny o la 5a Jornada diocesana, clausura del Sinode, el proper 18 de juny.