Solemnitat de la Vetlla Pasqual

La Vetlla Pasqual que se celebrà la nit del dissabte 16 d’abril a la Catedral de Sta. Maria d'Urgell fou presidida per l'Arquebisbe d'Urgell, Mons. Joan-Enric Vives.

La celebració va iniciar-se amb l’encesa del ciri Pasqual. L’Església sempre reneix confiant en la Ressurrecció del Senyor.

A continuació, s’entrà al temple il·luminats per la Llum del ciri pasqual que representa la de Crist Ressuscitat. El diaca Mn. Antoni Serra va proclamar el pregó pasqual per recordar la “culpa sortosa, que ens ha merescut un Redemptor tan gran! Oh nit benaurada! Només tu vas saber l'hora en què Crist ressuscità d’entre els morts. Aquesta és la nit de la qual diu l'Escriptura: «La nit us és tan clara com el dia, llum o fosca us són igual”.

Després va començar la  Vetlla amb la proclamació de les lectures de la Paraula de Déu, amb cants i oracions, que ens recorda l’obra grandiosa realitzada per Déu.

Acabada l’homilia, va tenir lloc la litúrgia del baptisme de dos adultes, Marina i Irene, acompanyades pels seus padrins. Després de ser preguntades personalment sobre la fe que volien professar, es va beneir l'aigua i amb solemnitat, l'Arquebisbe Joan-Enric els va preguntar personalment si renunciaven al mal i si proclamaven la fe en Jesús, després d'haver-se preparat amb els seus catequistes i el mossèn. A continuació, les dues catecúmenes foren batejades. Posteriorment, elles dues, i dos adults més, Santiago i Marina, van rebe el Sagrament de la Confirmació, de mans del Sr. Arquebisbe, la plenitud del do de l'Esperit Sant. A continuació tot el poble de Déu va dur a terme la renovació de les promeses del seu baptisme. 

La Vetlla continuà amb la Litúrgia de l’Eucaristia  i acabà amb el cant joiós del Regina Coeli per proclamar amb Maria Reina del cel la Resurrecció de Crist que ens omple de joia i de Vida.