Ivars d’Urgell acull el “Boom” dels escoltes de la Demarcació Nord-Occidental

La Trobada que té lloc cada quatre anys i que aplega a totes les branques -grups per edats- dels Agrupaments Escoltes de la Demarcació Nord-Occidental, zona que correspon als bisbats de Lleida, Solsona i Urgell, amb un total de 18 agrupaments escoltes, aquest 2022 va tenir lloc a Ivars d’Urgell, on van ser acollits per l’Agrupament Escolta. Una trobada que rep el nom genèric de “Boom” i que per aquest 2022 s’havia titulat “Boombàstik”, portant tot una moguda a la petita població d’Ivars d’Urgell, que gairebé va doblar per un cap de setmana el nombre dels seus habitants, ja que hi van participar 1.000 nens i caps escoltes. Mn. Jaume Mayoral, Consiliari de la Demarcació va acompanyar en diferents moments les activitats que es van dur a terme, a més de fer costat a l’Agrupament Ivarsenc, al qual està vinculat.

Al llarg dels dos dies es van fer un seguit d’activitats, tallers i dinàmiques per poder oferir als nens, adolescents i joves que van participar de la trobada unes dinàmiques que volien oferir a tots els participants una proposta basada en els valors i les bones actituds per construir un món millor, seguint l’estil escolta que recull la seva promesa i on ens recull tres àmbits referencials que són: país, persona i educació per l’espiritualitat. L’eix conductor va ser la recerca del tresor i els escoltes convertits en aventurers pirates van treball en grups per aconseguir-ho, i el veritable tresor va ser que junts, sumant la tasca i la importància de tots els del grup es pot trobar aquest i molts altres meravellosos tresors en la vida.

Una trobada que va mostrar la bona feina feta pels responsables de la Demarcació, els voluntaris i els caps del cau ivarsenc, a més del poble d’Ivars d’Urgell i el seu Ajuntament que es van volcar en l’acollida i el bon fer pel “Boombàstik”i que va permetre acompanyar i fer protagonistes a aquest grup de participants de totes les edats i d molts indrets de les nostres terres i del nostre Bisbat d’Urgell. Una vegada més l’escoltisme ha buscat, amb la seva feina de l’educació en el lleure, fer dels nostres infants i dels joves persones que han d’esdevenir actives i compromeses amb la societat.

Com deia la Lidia Petit, Cap de l’Agrupament Escolta Ivarsenc “aquesta trobada ha d’ajudar a que el moviment escolta a casa nostra sigui constructor d’un món millor, on els veritables valors surtin del cor, de la gratuïtat i del compromís amb els més vulnerables, i avui en dia els infants ho són de moltes maneres vulnerables, cal acompanyar-los bé”.