Reunió del Consell Presbiteral a La Seu d’Urgell i del Col·legi de Consultors

El dia 20 de juny a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la reunió ordinària del Consell Presbiteral de la Diòcesi d’Urgell. Presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i pel Secretari Mn. David Codina, va comptar amb la presència de la pràctica totalitat de Consellers.

La reunió va iniciar-se amb la pregària de l’Hora Menor i unes paraules de salutació del Sr. Arquebisbe que va informar els Consellers sobre l’estat de salut dels preveres malalts i va subratllar la joiosa celebració de la 5a. Jornada diocesana el passat dissabte dia 18 de juny com un moment significatiu de l’alè de l’Esperit Sant sobre la Diòcesi en una jornada de comunió i fraternitat entre els preveres, diaques, membres de la vida consagrada i laics, que va ser molt ben valorada pels participants. Va destacar alguns grans signes d’esperança que ens fan adonar del treball de l’Esperit al llarg dels dos darrers anys i féu una crida a desvetllar la confiança en Déu i la joia de la fraternitat sinodal entre els membres de les nostres comunitats, especialment entre els preveres.

A continuació, Mn. Antoni Elvira, Vicari episcopal i responsable de la comissió del Sínode a Urgell, va presentar les conclusions diocesanes del treball sinodal dut a terme durant el curs pastoral 2021-2022 ressaltant com la consulta a Urgell ha involucrat més de 900 persones en més de 60 grups amb una mitjana d’edat dels participants en la consulta d’uns 47 anys. S’ha subratllat per part dels diferents membres del Poble de Déu la necessitat d’una formació integral entre tots els agents de pastoral, inclosos els preveres; la necessitat de millorar i accentuar la corresponsabilitat laïcal  a través dels diversos òrgans de consulta previstos per l’Església, com els consells de pastoral i econòmics parroquials, o la necessitat d’un acompanyament a les persones integral, que també tingui en compte la dimensió espiritual, a partir de l’aprofundiment en la lectura i meditació de la Paraula de Déu. La reflexió sobre la sinodalitat de l´Església s’ha vinculat bàsicament amb el tema de la comunitat cristiana, tot destacant que l’Església és la família dels fills de Déu.

Hi ha hagut força peticions per promoure la dimensió comunitària de l’Església i emprendre iniciatives perquè tots els fidels se sentin part de la comunitat cristiana. S’ha expressat el desig de fomentar l’encontre, el contacte, la comunicació i el coneixement personal entre les persones d’una mateixa comunitat cristiana, així com d’establir vincles d’ajuda i de suport mutu. Per això els diferents grups diocesans en la consulta han demanat millorar l’acollida a totes les persones, partint de la seva situació personal, tal i com són, i aprofundint en el diàleg a través de l’escolta atenta dels germans.

Després Mn. Jaume Mayoral, Delegat episcopal de Càritas Urgell, va presentar les principals fites de la memòria 2021 de Càritas Diocesana d’Urgell. Durant l’any 2021 s’ha mantingut el nombre d’atencions de l’any anterior, quan es va viure un increment molt notable del 8% respecte d’anys anteriors. Aquesta és la tendència, ja que la crisi s’eixampla i esdevé crònica. A Càritas d’Urgell es constata com augmenta el nombre de llars que necessiten suport i que tenen fills al seu càrrec. Un augment de l’11% respecte de l’any anterior, i cada vegada hi ha més famílies on els dos progenitors necessiten aquest suport. Un 43,5% tenen ingressos regulars, ja sigui de feina remunerada o de prestacions socials, i malgrat això, no arriben a final de mes. Cada vegada es viu amb major precarietat, sigui en habitatges de lloguer o de relloguer, amb despeses que superen en un 30% els ingressos. Càritas procura ajudar, i demana a la societat que ens ajudi a ajudar. S’han desenvolupat 54 projectes relacionats amb l’acompanyament i el suport individual i grupal de les persones. S’han donat ajudes socials i econòmiques a 1.835 persones per un valor de 271.282 euros. S’han estat oferint pisos d’acollida transitòria que van poder donar aixopluc a quatre famílies en el 2021. Així mateix, s’ha donat suport amb reforç educatiu durant el curs escolar i a l’estiu a quasi 200 infants i se’ls han lliurat ajudes escolars. S’ha pogut acompanyar a distància les persones grans i vulnerables perquè altrament era impossible. S’ha posat èmfasi en la reinserció laboral de les persones per evitar que quedin descartades, i 61 persones han rebut 411 hores de formació laboral.

Altres temes que els Conselleres analitzaren foren una proposta de modificació dels aranzels pels sagraments que aportá el Consell episcopal i diverses informacions com les properes ordenacions presbiterals el 24 de juny, l’estat de la residència Fiella, els Exercicis espirituals per a preveres i diaques previstos del 25 al 29 de juliol al Seminari o les Jornades de Teologia del 30 i 31 d’agost.

Un moment intens de la celebració del Consell fou la celebració de l’Eucaristia a l’església del Seminari on pogueren participar-hi tots els seminaristes que ja havien acabat el seu curs al Seminari Major Interdiocesà.

Quan hagué acabat el Consell, l’Arquebisbe reuní el Col.legi de Consultors per una sessió reservada.