Visita Apostòlica al Seminari Major Interdiocesà de Catalunya

Els dies 21 i 22 de febrer Mons. Milton Luis Tróccoli Cebedio, bisbe uruguaià de Maldonado-Ciudad del Este-Minas (Uruguai) acompanyat del Secretari D. Fausto Alejandro Castaño, van visitar el Seminari Major Interdiocesà de Catalunya (SMI), on resideixen els actuals 4 seminaristes d’Urgell.

Van ser atesos pel Bisbe delegat per al Seminari, Mons Joan-Enric Vives, pel Rector Mn. Armand Puig, el Vicerector Mn. Gabriel Casanovas, el Director espiritual Mn. Jaume Gené i el col.laborador en la Direcció espiritual P. Enric Puig S.I. 

També van acudir i van participar a la Visita els Bisbes dels 7 bisbats agrupats en el SMI, els Degans de les Facultats on estudien els seminaristes, els Rectors dels Seminaris diocesans, la delegada del Ecònoms i el personal de serveis. Especialment els seminaristes que resideixen al carrer Casp, dels 24 seminaristes que aquest curs formen el SMI, van poder-se entrevistar amb el Bisbe Visitador.

La Visita s’ha anat desenvolupant a tots els Seminaris d’Espanya des de l’11 de gener fins al 3 de març, amb dos Bisbes Visitadors de l’Uruguai: Mons. Fajardo i Mons. Tróccoli, enviats pel Dicasteri per al Clergat i els Seminaris. Cerca d’animar a posar en pràctica el recentment aprovat Pla de Formació Sacerdotal “Formar pastors missioners” de la CEE.