El Col·legi Sant Ermengol rep la certificació d’escola multilingüe

El Col·legi Sant Ermengol ha rebut la certificació d’escola multilingüe (CEM), un reconeixement que atorga la Fundació Escola Cristina de Catalunya (FECC) a la tasca dels centres educatius que contribueixen a sistematitzar, motivar, promoure, comunicar, valorar, visibilitzar i qualificar iniciatives multilingües. El col·legi es converteix d’aquesta manera, en el primer centre educatiu del Principat d’Andorra en rebre aquesta distinció.

Fa uns mesos, l'equip directiu del col·legi, juntament amb el seu equip d'escola multilingüe, va iniciar els tràmits i va elaborar una memòria per aconseguir la certificació. Aquest document recull diferents dades, evidències i pràctiques educatives al voltant de les llengües. Algunes de les evidències avaluades han estat l'oferta a l'alumnat a accedir als exàmens oficials de certificació de castellà, francès i anglès, afavorir l’augment del nivell d'anglès del professorat o les iniciatives dels docents de les diferents llengües que s'imparteixen al centre: català, castellà, francès, anglès i alemany. La Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) ha comunicat a la direcció del col·legi l'obtenció del reconeixement.

La directora, Maria Josep Pascual, valora la distinció, que s'ha aconseguit “amb la feina i la constància de tothom. És un valor afegit a la nostra escola i enriqueix tot el procés d'ensenyament-aprenentatge del nostre alumnat”.

El proper dijous 27 d'abril, un equip tècnic de la FECC es desplaçarà des de Barcelona per lliurar l'acreditació al col·legi Sant Ermengol.