Confirmacions a Ivars d’Urgell

Diumenge dia 4 de juny, Diumenge de la Santíssima Trinitat, l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va administrar el sagrament de la Confirmació a la Parròquia de Sant Andreu d’Ivars d’Urgell, que aquell diumenge celebrava la Festa major del poble. Foren 10 els joves confirmats. A la seva arribada l’Arquebisbe fou rebut pel recentment escollit Alcalde de la població, Il·lm. Sr. Joan Carles Sánchez Rico, que en iniciar-se la celebració eucarística va donar la benvinguda a l’Arquebisbe i als confirmands.

La Missa fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i concelebrada pel Rector, Mn. Carles Albert Ospina i Mn. David Codina, amb l’assistència del diaca Mn. Josep Caba i solemnitzada pels cants de la Coral parroquial d’Ivars. Hi assistí una gran quantitat de fidels, entre ells, la Presidenta de l’Hospitalitat diocesana de la Mare de Déu de Lourdes, Sra. Maria Dolors Trilla, i el membre del Consell diocesà per als assumptes econòmics del Bisbat, Sr. Xavier Coll, ambdós membres de la Parròquia.

A la seva homilia l’Arquebisbe Joan-Enric glossà les lectures de la Paraula de Déu proclamades en aquell diumenge, solemnitat de la Santíssima Trinitat. Recordà com els cristians sempre estàvem marcats pel senyal de la creu des del nostre baptisme i com havíem d’estimar aquest signe que és la creu del Senyor que ens recorda, tal com afirmava la primera lectura del llibre de l’Èxode, que el Senyor és “Déu compassiu i benigne, lent per al càstig i fidel en l’amor”. Va animar els joves confirmands a tenir sempre present que Déu és Amor, misericòrdia i bondat, que estima sempre els seus fills i mai no ens deixa sols. Déu és molt més que allò que puguem arribar a entendre i captar d’ell, el seu existir supera la raó humana, i sempre és més gran del que ja entenem. A més, moltes vegades, el podem definir, no tant pel que és, com pel que no és, i per això sabem que no és un animal, ni una cosa, ni una energia, sinó que “Déu és amor”, comunió de Persones. Un Déu que “estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic” tal com afirmava l’Evangeli de Joan, proclamat en aquesta festa.

Essent la festa major del poble d’Ivars d’Urgell, l’Arquebisbe va voler posar en relleu i destacar, el valor de la vida rural i de la pagesia, que tant està patint la sequera, i va voler mostrar la seva comunió i solidaritat amb el moment difícil que es viu a tot el Pla d’Urgell i altres comarques del Bisbat, a causa de la manca de pluges. Va demanar el do de la pluja i de l’aigua perquè els pagesos puguin conrear i recollir els fruits dels arbres i va posar de manifest la capacitat que els pagesos del Pla d’Urgell han tingut per aconseguir un regadiu més eficient i adaptat a les noves condicions produïdes pel canvi climàtic. La seva resiliència i capacitat d’innovació i treball els ha fet adaptar-se a unes situacions complicades. Per això va demanar per a tots els conreus, el do de l’aigua invocant l’estimada Mare de Déu de l’Horta. També va animar els joves confirmands a sentir-se sempre orgullosos dels seus orígens lleidatans i de pagès, i va destacar com a través dels consells i assessorament de persones expertes, ha pogut anar seguint tota la problemàtica de la manca d’aigua per a les famílies i les persones que viuen de l’agricultura.

Finalment, l’Arquebisbe va exhortar els joves confirmands a preocupar-se sobretot per ser bones persones que és el més important a la vida, més enllà, dels estudis, dels fracassos, o de les feines, o del que puguin arribar a ser. En aquest sentit els posà com exemple la persona del Papa sant Joan XXIII (1881-1963) que és anomenat i recordat per tothom com el “Papa bo” i que amb només 5 anys de Pontificat va reformar l’Església convocant el Concili Vaticà II o mediant i treballant per la pau, evitant una guerra nuclear.

Al final de la Missa l’Arquebisbe regalà als joves el Nou Testament, animant-los a llegir-ne cada dia un fragment i recordant-los com en molts llocs és un llibre prohibit i que als cristians se’ls persegueix pel fet de ser-ho o de posseir aquell llibre sant.