Esment de sant Josep a les pregàries eucarístiques en català

L'Arquebisbe d'Urgell ha comunicat als preveres i diaques amb data 1 de novembre que ja és preceptiva la menció de sant Josep a les pregàries eucarístiques II, III i IV.

Ha enviat una carta amb aquests termes:

"A través d'una decisió de la Congregació per al Culte diví i la disciplina dels Sagraments comunicada al Cardenal Lluís Martínez Sistach, President de la Comissió episcopal de Litúrgia de la Conferencia Episcopal Espanyola, s'ha aprovat ja la versió catalana oficial de la menció de sant Josep en les pregàries eucarístiques II, III i IV per a la celebració de la Missa i ja és preceptiu fer aquest esment.

"A partir d'ara, després d'esmentar la Santíssima Verge Maria, caldrà dir en aquestes tres pregàries eucarístiques:

     ·"amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb sant Josep el seu espòs"

"Queda intacte el que ja es deia al Cànon Romà, pregària eucarística I, "Maria, mare de Jesucrist, Déu i Senyor nostre, la de sant Josep el seu espòs"...

"Que la celebració eucarística sigui el centre de tota la vida cristiana de les nostres comunitats, i que sant Josep, Patró de l'Església universal, i tots els sants i santes de Déu preguin per tots nosaltres."