Recés d'Advent per a les Comunitats de Vida Consagrada

Dissabte dia 19 de desembre les diverses Comunitats de Vida Consagrada de la Diòcesi van reunir-se en tres indrets diferents, segons les possibilitats, per a un Recés d'Advent, ja a les envistes del Nadal de Jesús. A La Seu d'Urgell, per a les Comuinitats amb major proximitat tingué lloc a la Residència de la Sda. Família d'Urgell, i fou predicat epl Sr. Bisbe Joan Enric, amb la presència del Delegat diocesà Mn. Jaume Vila.

Hi hagué una pregària inicial amb una plàtica del Sr. Bisbe, temps per a la pregària personal i finalitzà amb la pregària comunitària solemne de Vespres primeres del IV Diumenge d'Advent.
El Sr. Bisbe invità a fixar-se en la litúrgia de l'Advent, que, com sempre, ha de ser l'aliment de la nostra vida espiritual. I glossà el text del Prefaci IV d'Advent, amb la figura clau de la Verge Mare Maria.