Trobada de formació permanent dels preveres ordenats els darrers deu anys

Els dies 4 i 5 de desembre, els preveres i el diaca ordenats en els darrers deu anys a Urgell van tenir una de les seves dues trobades ordinàries anyals a la Residència Sda. Família de La Seu d'Urgell, acompanyats pel Bisbe d'Urgell.
Enguany la formació ha desenrotllat aquestes qüestions: l'atenció a l'espiritualitat sacerdotal pròpia i l'Any sacewrdotal; aspectes de l'economia de les parròquies i del Bisbat que cal que el preveres cuidin amb responsabilitat; atenció a les Orientacions per a la preparació del matrimoni, que han fet públiques recentment els Bisbes de Catalunya; i una visió amb diàleg de la pel•lícula amb base formativa per a l'educació "L'onada", comentada posteriorment pels participants.

Aquest cop, com sempre ha tingut un lloc central en aquestes dues trobades anuals de formació permanent, s'ha viscut com un moment fort de l'espiritualitat de comunió, la celebració de l'Eucaristia i de la Litúrgia de les hores concelebrades, així com el diàleg franc amb el Bisbe i els Vicaris general i episcopal sobre les qüestions més prioritàries de la vida del Bisbat.