Reunió de la Comissió interdiocesana de Litúrgia

El dia 9 de desembre, va tenbir lloc a Barcelona, a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense, la reunió ordinària de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL) presidida pel Bisbe Joan Enric Vives, i que agrupa els Delegats diocesans de Litúrgia de les 10 Diòcesis de Catalunyá, i que coordina Mn. Lluís Prat, Delegat de Solsona.

A la reunió es van repassar les feines pendents, especialment el que fa referència a la preparació de la versió renovada de la Litúrgia de les Hores, l'edició àmplia d'un fulletó per a ajudar la pregària amb motiu de la mort d'un familiar, així com l'acollida que està tenint el Calendari Litúrgic de la Conferència Episcopal Tarraconense, editat a través del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL). També el Sr. Bisbe aportà les informacions pertinents després de l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola pel que fa a l'edició castellana del Missal Romà, pel que pugui afectar la versió catalana del missal.