Sobre la solemnitat del dia 8 de setembre a Urgell i Andorra

La Delegació diocesana de Litúrgia d'Urgell ha publicat la següent Nota:
Al BISBAT d'URGELL el 8 de SETEMBRE de 2013, se celebra la SOLEMNITAT DE LA MARE DE DÉU DE NÚRIA (Patrona principal de la Diòcesi) i de LA MARE DE DÉU DE MERITXELL (Patrona de Principat d'Andorra)
Aquest any 2013 el dia 8 de setembre cau en diumenge, i no s'ha de dubtar sobre quina missa cal celebrar. Tal com indica el calendari litúrgic, a URGELL, ja que és solemnitat, cal celebrar la missa del Naixement de la Verge Maria, amb la col·lecta pròpia, aprovada per la Congregació per al Culte Diví, que hi posa l'advocació de NÚRIA, i tres lectures pròpies i que figuren al leccionari del Santoral. S'ha de professar el Credo.

El mateix cal fer al Principat d'Andorra, amb la variant de la col·lecta pròpia que fa esment del nom de MERITXELL.
Mn. Xavier Parés, Delegació Diocesana de Litúrgia