Visita Pastoral a Vilaplana (Baronia de Rialb)

Dissabte dia 12 de novembre l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va visitar la població de Vilaplana (Baronia de Rialb) acompanyat del Vicari General Mn. Josep M. Mauri i de Mn. David Codina. A la seva arribada al poble fou rebut per l’Il·lm. Sr. Antoni Reig Torné, Alcalde del Municipi de Baronia de Rialb; la regidora de l’Ajuntament Maria Dolors Caelles Baró i la Vicepresidenta del Consell Comarcal de la Noguera, Sra. M. Antònia Pubill, l’Alcalde d’Oliana, així com pel Sr. Rector de la Parròquia Mn. Bonifaci Fortuny i una gran quantitat de fidels de Vilaplana i dels altres municipis que engloben el Municipi de Baronia de Riab (Gualter, La Serra, La Torre de Rialb, Politg; Palau de Rialb; Bellfort; Pallerols de Rialb; El Puig; Sant Martí de Rialb i Sant Cristòfol del Donzell).

Dins la celebració eucarística del diumenge s’inauguraren les obres de restauració de la bella església romànica de St. Miquel de Vilaplana (segles XI-XII) recentment reformada i condicionada gràcies a la generositat dels fidels del poble i del Municipi i a la col·laboració de l’Ajuntament. El Sr. Alcalde saludà el Sr. Arquebisbe a l’inici de la celebració eucarística, agraint-li la seva presència al poble i subratllant la bona col·laboració que des de l’Ajuntament s’havia trobat amb el Bisbat d’Urgell per tal de recuperar i millorar esglésies com la que aquell dia s’inaugurava solemnement a Vilaplana i a altres pobles del municipi. L’Alcalde també volgué valorar el servei pastoral de l’actual Rector Mn. Bonifaci Fortuny i dels rectors anteriors, per tal de fer vius els pobles amb la seva presència, multiplicant-se per presidir els aplecs i festes i fer present el missatge de l’Evangeli.

A la seva homilia l’Arquebisbe felicità l’esforç que les Autoritats i els fidels han dut a terme per embellir l’església de Vilaplana i els animà a transmetre la fe a les noves generacions perquè les esglésies no siguin només museus sinó que siguin el lloc sagrat, la casa de Déu, valorada i estimada, per tots. Mons. Vives glossà les lectures proclamades del diumenge XXIIIè. de durant l’any recordant com feien referència al Dia del Senyor, dia de la seva arribada final, i al judici personal i universal de la història. Aquest dia del Senyor cal veure’l no des de la perspectiva de la por i l’angoixa sinó com el dia en què Crist triomfarà i ens alliberarà del mal, de la injustícia, del pecat i de la mort i farà justícia amb els qui en aquest món han estat més injustament vindicats. Subratllà la necessitat que els fidels valorin i estimin la tradició i les arrels rebudes com són la llengua, la cultura, i, ben especialment, pels cristians, la fe que hem de saber transmetre a les noves generacions com nosaltres un dia la vam rebre dels nostres avantpassats. Adreçant-se als infants i joves presents a l’església, l’Arquebisbe els animà a valorar la fe i a ser pedres vives que puguin ells també transmetre la fe als seus descendents el dia de demà.

L’Eucaristia fou solemnitzada per un petit grup de joves músics del poble, que amb els seus instruments musicals van voler testimoniar la joia per la històrica visita al poble del Sr. Arquebisbe.

Després de l’Eucaristia tingué lloc un vermut ofert a tothom per l’Ajuntament. A continuació, els fidels i les Autoritats, acompanyaren Mons. Vives a fer un petit recorregut pel poble i el Sr. Alcalde explicà als presents les darreres obres dutes a terme consistents en la instal·lació d’un sistema de calefacció urbana amb biomassa que permet proveir d'energia tèrmica (calefacció i aigua calenta) els sis habitatges d'aquesta població. El projecte consta d’una xarxa pública subterrània que connecta les sis masies amb una sola caldera de biomassa i distribuirà calefacció a la població.