Reunió constitutiva del Consell Pastoral Diocesà d’Urgell

El dia 24 de novembre a la Casa del Bisbat de La Seu d’Urgell va tenir lloc la primera reunió constitutiva del nou Consell Pastoral Diocesà d’Urgell renovat per als propers 4 anys, després de les corresponents eleccions i designacions. La reunió fou presidida per l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, i pels Vicaris de la Diòcesi.

La reunió va iniciar-se amb unes paraules de benvinguda del Sr. Arquebisbe insistint en la identitat i missió del Consell Pastoral Diocesà que ha de ser un reflex de totes les realitats i vocacions presents a la geografia de la Diòcesi: laics i laiques; consagrats i consagrades; preveres; diaques; verges consagrades; etc. Mons. Vives va destacar com el Consell Pastoral diocesà és un òrgan important de coresponsabilitat que dóna criteri al Pastor diocesà per conduir la Diòcesi i serveix per a crear una xarxa de comunió diocesana al llarg i ample del Bisbat.

Després d’aquestes paraules exhortatives va tenir lloc la presa de possessió dels Consellers que van recitar junts el Símbol de la fe per significar la comunió en la mateixa fe catòlica i que el servei que desenvoluparan es fa sempre en comunió amb el Bisbe diocesà i l’Església.

A continuació es van elegir els Secretaris del Consell. Va ser escollida Secretària del Consell Pastoral Diocesà, la Sra. Ester Sibís i Goset, de Sort (Pallars Sobirà) i Secretaris adjunts, la Sra. Anahí Biorci Magagnini, Verge Consagrada, de La Seu d’Urgell i el Sr. David Pérez i Esteban, representant de la Delegació de joventut.

Mn. Josep Maria Mauri, Vicari General, va exposar una síntesi del treball realitzat per l’anterior Consell on destaquen la preparació i execució de les Prioritats Pastorals de la Diòcesi d’Urgell (2014-2018).

Mn. Antoni Elvira, Vicari de Pastoral, va presentar als Consellers un breu resum del Document final de la XVª Assemblea general ordinària del Sínode dels Bisbes sobre el tema “Els joves, la fe i el discerniment vocacional” que va tenir lloc a Roma del 3 al 28 d’octubre.

A continuació els Consellers van proposar una sèrie de temes que podien ser objecte de reflexió del Consell com: un estudi aprofundit de les conclusions del Sínode de Bisbes i com potenciar la pastoral de joventut a la Diòcesi; la integració entre pastoral de joventut, familiar, catequesi i ensenyament; l’atenció als pobles petits; el mes missioner que tindrà lloc el mes d’octubre de 2019 o com ajudar a fer viure el compromís social i ecològic dins de l’Església a partir del que el Papa Francesc demana a la seva Carta encíclica Laudato si.

Tot seguit el Sr. Arquebisbe i Mn. Josep M. Mauri, Vicari General, van presentar una informació sobre la immatriculació de béns de l’Església, subratllant com la Diòcesi d’Urgell ha registrat només aquells béns que estaven cadastrats al seu nom i com, més enllà de les recents polèmiques als mitjans de comunicació, el Bisbat manté una excel·lent col·laboració amb els Ajuntaments i diferents Administracions, que ha permès que el Bisbat pogués immatricular els temples per permetre precisament la seva custòdia i protecció davant de possibles tercers.

Finalment, Mons. Vives, presentà breument als Consellers el tema de la defensa dels menors en l’Església amb l’esforç per ajudar les persones vulnerables i la lacra dels delictes d’abusos.

També es donaren altres informacions amb el calendari de les properes reunions.

La reunió es clogué amb un dinar de germanor al Seminari diocesà que fou precedit amb un moment intens de pregària a l’església de la Immaculada del Seminari Diocesà d’Urgell on el Sr. Arquebisbe presidí una pregària encomanant tot el treball apostòlic de la Diòcesi i ben especialment dels membres del Consell Pastoral diocesà i exhortà a ser una Església diocesana que viu la joia de l’Evangeli i que vol transmetre la fe amb alegria i esperança, no essent autoreferencial, i sortint, com ens ho demana el Papa Francesc, a la recerca dels qui viuen allunyats o no coneixen el missatge joiós de Jesús.