Recés quaresmal a la Missió de La Seu

Amb una bona participació de fidels, el diumenge segon de Quaresma, dia 8 de març, Mn. David Codina, Secretari general del Bisbat, va predicar el Recés de Quaresma a l’Església de la Missió, de la Parròquia de St. Ot de La Seu d’Urgell.

El lema per al recés va ser: “L’Esperit conduí Jesús al desert”. Aprofundint tres grans aspectes, inspirant-se en l’Evangeli de Mateu cap. 5: El valor del silenci, la interioritat i la pregària; el dejuni actualitzat com a dejuni d’imatges, de males paraules, del propi jo, de la tristesa i del queixar-se; i finalment l’almoina com amor als pobres, els malalts i els qui pateixen.

Amb temps per a la pregària d’adoració al Santíssim Sagrament amb silencis i cants.