Orientacions a la Diòcesi d’Urgell en el moment del desconfinament

L’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, després de consultar el Consell episcopal i els Arxiprestos de la Diòcesi, ha disposat les següents orientacions per a la represa del culte i la vida pastoral de les comunitats cristianes de la Diòcesi d’Urgell en el moment del desconfinament:

1. Queda dispensat el precepte dominical mentre duri la crisi sanitària, i es recomana que les persones grans, malaltes o en situació de risc, allarguin el temps de confinament en els seus domicilis.

2. La Diòcesi d’Urgell assumeix el que ha disposat la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola en la seva Nota de 29 d’abril de 2020, amb les Mesures de prevenció, higièniques i organitzaves que l’acompanyen.

3. Les parròquies i els llocs de culte reprendran les celebracions de l’Eucaristia amb participació de fidels, segons les fases de desescalada que les autoritats civils vagin determinant en cada moment als diferents territoris del Bisbat: Principat d’Andorra, Regió sanitària del l’Alt Pirineu i Aran, Regió sanitària de Lleida, i El Ripollès, que és Regió sanitària de Girona. Això es farà extremant la prudència, i si és necessari, de forma esglaonada pel bé de la salut de les persones, tant dels feligresos com dels mateixos preveres, especialment els d’edat avançada o salut més vulnerable. 

4. En un primer temps, cal assegurar la celebració de l’Eucaristia dominical sobretot a les ciutats i capitals de comarca, parròquies més grans i pobles on hi ha capellà resident, tenint en compte l’aforament i la facilitat per a complir les mesures de prevenció i higièniques. Més endavant, també s’assegurarà periòdicament als pobles petits.

5. Com a acte de caritat i respecte en aquests moments de pandèmia vírica convé donar la comunió a la mà, utilitzar mascaretes, desinfectar bé el temple i els seients, mantenir les distàncies, utilitzar solucions hidroalcohòliques a les entrades, així com vetllar perquè no hi hagi aglomeració ni a l’entrada ni a la sortida de les celebracions.

6. Atenent a les disposicions sobre els aforaments i les mesures de prevenció que les autoritats civils vagin determinant en cada moment als diferents territoris del Bisbat, es duran a terme les exèquies a les parròquies, als cementiris o als tanatoris, amb les mesures de seguretat vigents. Per a les misses funerals, s’hauran de seguir els mateixos criteris de la missa dominical.

Caldrà posar una atenció especial per a acompanyar espiritualment les famílies adolorides per la pèrdua d’un ésser estimat que no van poder acomiadar-lo cristianament com ells haurien desitjat. 

Quan les circumstàncies ho aconsellaran, a la Catedral se celebrarà un funeral per les víctimes de la pandèmia, que serà anunciat oportunament. 

7. Les celebracions sacramentals del Baptisme, Penitència i Matrimoni, es programaran atenent a les fases de desescalada, amb prudència pastoral i amb diàleg amb els interessats i les famílies. 

Pel que fa a la Primeres Comunions, en principi es programaran a partir del mes de juliol, i sempre d’acord amb les famílies. La Delegació diocesana de catequesi oferirà uns materials adequats per a la preparació immediata de les celebracions.

L’administració de les confirmacions s’haurà de concretar amb la secretaria particular del Sr. Arquebisbe i es duran a terme, preferentment, en els principals centres parroquials dels Arxiprestats.

8. En col·laboració amb Càritas Diocesana d’Urgell, Càritas Nacional d’Andorra i les Càritas parroquials, es mantindran, i si convé s’ampliaran, els serveis caritatius de les parròquies i centres d’atenció als necessitats, amb una dedicació preferent als ancians i malalts, així com als infants i a les famílies vulnerables, posant especial atenció al servei caritatiu que és distintiu dels deixebles de Crist.

No deixem d’intensificar l’oració de súplica perquè el Senyor, per la poderosa intercessió de la Verge Maria, Salut dels malalts i Consoladora dels afligits, ens alliberi aviat d’aquesta pandèmia i puguem sortir-ne enfortits per viure l’alegria de la Pasqua i testimoniar-la amb obres d’amor i de veritat.
La Seu d’Urgell, 9 de maig de 2020