Primera reunió constitutiva del nou Consell Presbiteral d'Urgell

img_2236
El dia 26 de novembre va tenir lloc a la Casa del Bisbat de La Seu d'Urgell la reunió primera i constitutiva del nou Consell Presbiteral d'Urgell, que va sortir de les darreres eleccions d'octubre-novembre, amb 19 membres, i que va presidir l'Arquebisbe d'Urgell Joan-Enric Vives.

Després de l'oració inicial i de la salutació de l'Arquebisbe en què remarcà l'eclesiologia de comunió que segella el Concili Vaticà II i que troba en els Consells presbiterals una expressió molt significativa, l'Arquebisbe rebé la presa de possessió dels nous membres. Posteriorment s'elegí el Secretariat, que estarà format per Mn. David Codina com a Secretari, Mn. Antoni Elvira i Mn. Pau Bellido com a secretaris adjunts.

Es féu un repàs a la temàtica tractada per l'anterior Consell Presbiteral en els seus darrers 4 anys, que presentà Mn. Ignasi Navarri. També Mn. David Codina presentà els treballs de la Comissió per a l'Any de la fe, i la necessitat que el Bisbat vagi preparant l'Assemblea/Trobada diocesana del mes de juny.

Foren designats a proposta de l'Arquebisbe el grup estable de Rectors Consultors previst pel Codi, que quedà format pels Mossens Uriel Álvarez, Antoni Ballester, Benigne Marquès i Jaume Mayoral.

També s'informà de la recent constitució de la Fundació Residència sacerdotal St. Ermengol, i la Fundació a favor dels preveres i altres finalitats Fundació Arquebisbe Joan Martí Alanis.

Al migdia van celebrar l'Eucaristia per les vocacions sacerdotals a la Catedral, dins la qual pregaren pel pare de Mn. Albeiro Vásquez. i pels sacerdots diocesans traspassats en el darrer any.

img_2238img_2239