Nomenament del grup de Rectors Consultors del Bisbat d’Urgell i ampliació del Col•legi de Consultors

caratula1
El Sr. Arquebisbe Mons. Joan-Enric Vives, d'acord amb la proposta presentada a la darrera sessió al Consell Presbiteral, ha constituït el Grup de Rectors Consultors del Bisbat d'Urgell previst pel Codi de Dret Canònic (cànon 1.742) que queda format pels següents rectors: Mn. Josep Uriel Álvarez, Mn. Antoni Ballester, Mn. Benigne Marquès i Mn. Jaume Mayoral.
També ha ampliat els membres del Col•legi de Consultors de la Diòcesi d'Urgell amb el nomenament dels preveres Mn. Antoni Elvira i Mn. David Codina. El nou Col•legi de Consultors de la Diòcesi fins el 30 de novembre de 2015 estarà format pels següents sacerdots: Mn. Josep Amiell, Mn. Ramon Balagué, Mn. David Codina, Mn. Antoni Elvira, Mn. Joan Antoni Mateo, Mn. Josep M. Mauri, Mn. Ignasi Navarri, Mn. Joan Pujol i Mn. Ramon Sàrries.