Visita a la nova seu del Tribunal Constitucional del Principat d’Andorra

27230_tribunal0L'Arquebisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, ha destacat, durant la visita que ha fet el dilluns dia 3 a la nova seu del Tribunal Constitucional, 'la seva independència i la seva capacitat' de dictar sentències de manera unitària. De la seva banda, el president del TC, Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, ha indicat que l'Alt Tribunal és l'encarregat de protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de tots els ciutadans, i que al llarg dels gairebé 20 anys des de l'aprovació de la Constitució, ho ha fet amb 'independència, responsabilitat i objectivitat'.

El Copríncep d'Andorra, anava acompanyat del seu representant personal, Josep Maria Mauri, i el secretari general, Joan Massa, i ha estat rebut pels quatre magistrats del Tribunal Constitucional: l'actual President, M.I. Sr. Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona, la vicepresidenta, M.I. Sra. Laurence Burgorgue-Larsen, M.I. Sr. Pierre Subra de Bieusses i M.I. Sr. Carles Viver Pi-Sunyer.

Ortega Díaz-Ambrona s'ha adreçat al copríncep explicant les funcions del TC com a intèrpret suprem de la Constitució i garant del bon funcionament de l'estat de dret, recordant que s'apropa el vintè aniversari de la seva aprovació. El president de l'Alt Tribunal ha destacat que entre les funcions hi ha la de resoldre els recursos d'empara interposats pels ciutadans, i que a través d'aquests es protegeixen les llibertats públiques i els drets fonamentals, 'partint del principi que la dignitat humana és intangible i els drets de les persones són el fonament de l'ordre públic, la pau social i la justícia'.

El responsable del TC ha assegurat que durant aquests anys s'ha treballat amb 'independència, responsabilitat i objectivitat' i que en un futur esperen continuar al servei de l'estat de dret 'amb més empenta si cal'.

De la seva banda, el copríncep episcopal ha elogiat la nova seu del Tribunal Constitucional, i ha agraït molt el seu treball. Vives també ha fet referència a la propera celebració dels vint anys de la Constitució, i ha dit que encara és plenament vigent, assegurant que 'la Constitució és útil i serveix pel que ha de servir que és fonamentar l'estat de dret'.

A més, el copríncep ha agraït la independència del TC, i la seva capacitat de fer sentències units, tenint en compte que no hi ha vots particulars i que en tot cas el vot de qualitat del president ajuda a desempatar. 'Els pares de la Constitució van ser molt savis de fer-ho així', ha conclòs.
27230_tribunal227230_tribunal427230_tribunalconsti