Reunió dels Arxiprestos de la Diòcesi

2012-12-04_01
El dia 4 de desembre va tenir lloc a La Seu, a la Casa del Bisbat, la reunió dels Arxiprestos de la Diòcesi, presidit per l'Arquebisbe d'Urgell. Com a gran tema monogràfic es tractà la Nova Evangelització, ajudats pels treballs que van realitzant les Delegacions diocesanes d'Ensenyament, Catequesi i Joventut, i amb unes ponències del seu treball diocesà a càrrec dels Delegats Mn. Josep Chisvert, Mn. Antoni Elvira i el Sr. Lluís Plana, respectivament.
La nova evangelització l'hem d'anar fent al nostre Bisbat des de les Parròquies i la pastoral més ordinària, de cada dia, sense deixar de preveure i dur a terme accions pastorals més extraordinàries i puntuals. Per això es va valorar els brins de vida evangèlica nova que es detecten en els camps de la joventut, l'escola catòlica, la catequesi, les famílies i l'acció caritativa. En continuaran parlant els Arxiprestos en les seves properes reunions.
També altres realitats diocesanes ocuparen la seva atenció, com el pelegrinatge diocesà a Roma possiblement del 8 al 10 d'abril, la trobada de les famílies el 29 de desembre, i la Jornada/Assemblea diocesana el 15 de juny.
2012-12-04_02