Creació de l’Ateneu Universitari St. Pacià i inauguració del curs a les Facultats eclesiàstiques

El cardenal Giuseppe Versaldi, prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica, ha erigit canònicament el dia 1 d’octubre de 2015 a la ciutat de Barcelona l’Ateneu Universitari Sant Pacià, format per les tres Facultats Eclesiàstiques ja existents: la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), fundada l’any 1968, la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC), fundada l’any 1990 i la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes, fundada l’any 2014. L’erecció canònica s’ha fet a petició del cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona i gran canceller de les esmentades tres Facultats. Ha culminat així un procés de gairebé mig segle que ha dut a la creació d’una institució universitària dedicada exclusivament als estudis eclesiàstics i directament vinculada amb l’Església de Barcelona i, a través d’ella, amb les altres nou diòcesis que tenen la seva seu a Catalunya. L’acte ha tingut lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.

Prèviament, a les deu del matí, el cardenal Versaldi ha presidit una solemne Eucaristia concelebrada amb el cardenal Martínez Sistach, l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, vice-gran canceller de la FTC, l’arquebisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, els altres bisbes catalans i el P. Abat de Montserrat. A l’acte acadèmic, han assistit també el bisbe emèrit de Solsona, Jaume Traserra, vice-gran canceller de la FFC, els degans de les tres Facultats, Drs. Joan Planellas, Jaume Aymar i Armand Puig, personalitats eclesiàstiques i civils i una nombrosa representació de professors i alumnes.

La memòria del curs 2014-2015 de la Facultat de Teologia de Catalunya, de l’Institut Superior de Litúrgia i de l’Institut de Teologia Fonamental de Barcelona ha estat presentada pel Dr. Planellas; la de la Facultat de Filosofia de Catalunya pel Dr. Aymar i la de la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes pel Dr. Armand Puig. El Dr. Ramon Prat, de Lleida, ha rebut la medalla d’honor de la Facultat de Teologia amb motiu dels seus quaranta anys de docència i la seva jubilació.

Tot seguit, la Dra. Sílvia Coll-Vinent, professora de la Facultat de Filosofia, ha pronunciat la lliçó inaugural, amb el títol G. K. Chesterton i l’art de la polèmica. Contrasentit, sentit comú i imaginació. La Dra. Coll-Vinent ha exposat “com la doctrina social, l’apologia cristiana i la literatura s’entreteixeixen en l’obra de Chesterton (1874-1936) en un tot orgànic. La seva figura no es pot reduir a la d’un convers catòlic en un país anglicà, ni a la d’un defensor de la visió religiosa en una societat dominada pel progressisme laic i l’asèpsia científica, ni a la d’un liberal radical en un món governat per interessos econòmics que mediatitzen la democràcia. Aquests aspectes hi són però s’han de copsar plegats si es vol trobar en el seu tradicionalisme innegable, amb les llums i les ombres corresponents, una lectura actual que resulti profitosa a l’home del segle XXI”.

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Dr. Martínez Sistach, ha agraït a la Dra. Coll-Vinent la seva lliçó inaugural i ha presentat el cardenal Giuseppe Versaldi, el qual ha manifestat la seva satisfacció personal i eclesial per ser a Barcelona per erigir, en nom de la Santa Seu, l’Ateneu Universitari Sant Pacià, el qual treballarà en la investigació i aprofundiment de moltes qüestions teològiques, filosòfiques i històriques, en relació interdisciplinar i al servei de l’evangelització.

Després de la signatura, per part del cardenal Versaldi, dels documents d’erecció de l’Ateneu, ell mateix ha fet públic el nom del primer rector de l’Ateneu, càrrec que recau en el prevere Dr. Armand Puig i Tàrrech.

El cardenal Martínez Sistach ha pronunciat unes sentides paraules d’agraïment i, tot seguit, el cardenal Versaldi ha declarat inaugurat el curs acadèmic 2015-2016.