Trobada interdiocesana de Verges Consagrades a Barcelona

El dissabte 23 de febrer es reuniren a Barcelona 11 membres de l’Orde de Verges de les Diòcesis de Barcelona, Tarragona, Urgell i Mallorca, per aprofundir i compartir la Instrucció “Imatge de l’Església Esposa”, primer document oficial de la Santa Seu per a les Verges Consagrades.

Es convocà aquesta primera trobada de Catalunya i Balears i durant la jornada també han sorgit iniciatives a nivell interdiocesà en temes de formació permanent i d’exercicis espirituals.

La trobada va estar acompanyada pel Bisbe Auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Vadell, pel Delegat de la Vida Consagrada de Barcelona, P. Joan Josep Moré Ramiro, SDB i la Sra. Pilar Pina i Espinosa, Delegada de VC del Bisbat de Girona. 

Totes compartiren l’alegria de trobar-se i animar-se mútuament, per créixer en la fidelitat d'una vocació i consagració tan bella com la de ser imatge de l’Església, Esposa de Crist. 

Hi participaren de la Diòcesi d'Urgell Cristina Ribot i Anahí Biorci.