Nota final de l'Assemblea Plenària de la CEE

Els bisbes espanyols van celebrar l'1 al 5 d'abril l'Assemblea Plenària de primavera a la seu de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE). La Plenària s'inaugurava el dilluns 1 d'abril amb el discurs del president de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez Pérez. Després, en nom del nunci apostòlic a Espanya, va prendre la paraula el conseller de nunciatura Mons. Michael F. Crotty.

El divendres 5 de abril de 2019, el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola, Mons. Lluís Argüello, presentà en roda de premsa els treballs d'aquesta Assemblea.

Participació a l'Assemblea

Hi van participar tots els bisbes membres de ple dret, excepte l'arquebisbe de Saragossa, Mons. Vicente Jiménez. S'han incorporat a la Plenària el bisbe d'Àvila, Mons. José Mª Gil, qui ja havia participat en les assemblees com a secretari general, i Mons. Francisco Orozco, bisbe de Guadix. Van rebre l'ordenació episcopal el 15 i el 22 de desembre, respectivament.

Els nous bisbes han estat adscrits a les Comissions Episcopals de Mitjans de Comunicació Social, Mons. Gil, i Apostolat Seglar, Mons. Orozco.

A la sessió inaugural, amb les paraules del cardenal Blázquez, es va tenir un record especial per als bisbes morts des de l'anterior Plenària: Mons. Santiago García Aracil, arquebisbe emèrit de Mèrida-Badajoz; cardenal Fernando Sebastián, arquebisbe emèrit de Pamplona i Tudela; Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona; i Mons. Rafael Torija, bisbe emèrit de Ciutat Real.

Sol·licitud per legislar un decret general entorn de la protecció de menors

L'Assemblea Plenària de la CEE va aprovar sol·licitar a la Santa Seu un mandat especial per promulgar un decret general, per a tota l'Església a Espanya, sobre els processos en matèria d'abusos sexuals a menors. Aquesta sol·licitud ha estat proposada per la Comissió creada ad hoc per a l'actualització dels protocols en els casos d'abusos a menors. Així mateix, també ha donat el vistiplau a l'elaboració, per part d'aquesta Comissió, d'un Directori on es donen orientacions precises per a la prevenció dels abusos i l'acompanyament pastoral de les víctimes.

L'íter ara és rebre el mandat sol·licitat a la Santa Seu d'elaboració d'aquest decret general, la seva aprovació en Assemblea Plenària i el seu posterior reconeixement per part de la Santa Seu.

Des de l'inici de l'activitat de la Conferència Episcopal, fa 52 anys, aquest seria el sisè decret general.

Aprovació dels Estatuts de la CEE i del Pla de Formació per als Seminaris

L'Assemblea Plenària va aprovar dos documents importants. D'una banda, la modificació d'Estatuts de la Conferència Episcopal Espanyola. Aquest treball finalment aprovat ha estat realitzat per una Comissió creada a l'efecte que ha anat elaborant un document base amb propostes i orientacions per a la redacció d'un esborrany d'Estatuts. Entre les propostes està prevista la creació d'un Comitè especial de protecció de menors i persones vulnerables, per tal de fer tots els llocs eclesials segurs per a aquestes persones.

Aquests estatuts han de ser enviats a la Santa Seu per al seu reconeixement. En la passada Assemblea Plenària s'havia aprovat el document base, que va ser lliurat a la Junta Episcopal d'Assumptes Jurídics per a l'elaboració d'un esborrany de modificació d'Estatuts que és el presentat i aprovat en aquesta Assemblea.

També es va donar el vistiplau al Pla de Formació per als Seminaris Majors d'Espanya que s'ha desenvolupat, com està previst, a partir de la nova Ràtio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, aprovat per la Congregació del Clero de la Santa Seu. Aquest document preveia la realització de plans de formació nacionals, que és el que s'ha aprovat ara per la Conferència Episcopal. El Pla de Formació atén també la preparació dels formadors dels Seminaris, la reestructuració dels seminaris espanyols a partir d'aquest Pla de Formació, i revifar i renovar la formació permanent del Clergat.

En relació a les informacions difoses sobre la diòcesi d'Alcalá

Durant aquests dies els bisbes van tenir coneixement de les notícies publicades en diversos mitjans sobre les activitats del COF "Regina Familiae" de la diòcesi d'Alcalá d'Henares i de la irrespectuosa entrada de manifestants a la Catedral Magistral de Alcalá en horari de culte.

En un diàleg fratern, a més d'expressar el seu suport i afecte a Mons. Juan Antonio Reig Pla i als col·laboradors del COF, i el seu més ferm rebuig a la irrupció d'un grup de persones vociferants en un temple on s'estava celebrant la litúrgia de la Església, també han manifestat el següent:

·         Ens preocupa assistir, de nou, a un exercici de manipulació de la veritat i desinformació intencionada que acaba provocant el "odi" que es diu voler evitar o denunciar.

·         Defensem la llibertat de consciència de cada persona per afrontar les seves diverses situacions existencials buscant ajuda i acompanyament en les persones i institucions que els mereixen confiança, entre altres, les de l'Església.

·         Afirmem la llibertat de l'Església, reconeguda en la Constitució espanyola, la Llei orgànica de llibertat religiosa i els Tractats internacionals sobre drets humans, per oferir la seva visió de la persona i acollir i acompanyar a qui lliurement s'acosti a ella per créixer en un desenvolupament humà integral des de l'anunci de l'Evangeli i l'amor misericordiós de Déu.

Congrés de laics Poble de Déu "en sortida" (febrer de 2020)

El president de la Comissió Episcopal d'Apostolat Seglar, Mons. Xavier Salinas, va presentar als bisbes els preparatius del Congrés nacional de laics Poble de Déu "en sortida", que se celebrarà a Madrid del 14 al 16 de febrer de 2020. Ja està en marxa la fase preparatòria, en què s'està donant especial importància al treball en les diòcesis.

El Congrés ja té la seva pròpia pàgina web - www.pueblodediosensalida.com - amb el material per al desenvolupament de trobades prèvies a les diòcesis, l'explicació del logo del Congrés, el vídeo promocional i els temes que s'han elaborat per anar treballant per grups .

Mes missioner extraordinari i altres informacions

Un altre esdeveniment important de l'Església espanyola per al curs que ve serà el Mes missioner extraordinari, convocat pel papa Francesc per a octubre de 2019. El director del secretariat de la Comissió Episcopal de Missions i director nacional d'Obres Missionals Pontifícies, José María Calderón, va explicar les activitats previstes.

Els bisbes van rebre també informació sobre la situació actual de la Universitat Pontifícia de Salamanca (UPSA) i del Col·legi Espanyol de Sant Josep de Roma, per part dels seus rectors. A més, el bisbe de Còrdova, Mons. Demetrio Fernández, ha intervingut en la Plenària per parlar sobre el 450 aniversari de la mort de Sant Joan d'Àvila, doctor de l'Església universal i patró del clergat secular a Espanya.

Pelegrinatge al Cerro de los Ángeles i rés del rosari mundial per la pau

Els bisbes espanyols van guanyar, el 3 d'abril, el Jubileu pel Centenari de la Consagració d'Espanya al Cor de Jesús a pelegrinar al Cerro de los Ángeles (Getafe), creuar la Porta Santa i celebrar l'Eucaristia al Santuari del Sagrat Cor.

Aprofitant la seva participació a l'Assemblea Plenària, els bisbes es van acostar al santuari del Getafe per celebrar l'Eucaristia a l'església del monument al Cor de Jesús, en una cerimònia presidida pel cardenal Ricardo Blázquez, arquebisbe de Valladolid i president de la CEE (homilia íntegra a la web).

El bisbe de Getafe, Mons. Ginés García, que va exercir com a amfitrió, va agrair als prelats seva presència al Santuari del Sagrat Cor amb motiu d'aquest Centenari i va donar gràcies a Déu per la seva "cor obert".

També hi va haver un moment especial de pregària el dijous 4 d'abril. És habitual que les sessions de treball finalitzin amb una exposició del Santíssim Sagrament i aquest dia, els bisbes van resar el rosari unint-se a la pregària per la pau a món convocada per la parròquia de Fàtima.

Altres temes de l'ordre del dia

Com és habitual en la Plenària d'abril, els bisbes van aprovar les intencions de la Conferència Episcopal Espanyola l'any 2020 per l'Apostolat de l'Oració.

L'Assemblea va tractar diferents assumptes de seguiment i econòmics. Els presidents de les Comissions Episcopals van informar sobre les seves activitats des de l'última reunió de la Plenària.