Vetlla Pasqual a la Catedral de Santa Maria i a la Diòcesi

La Vetlla Pasqual que se celebrà la nit del dissabte 20 d’abril a la Catedral de Sta. Maria d'Urgell fou presidida per l'Arquebisbe d'Urgell, Mons. Joan-Enric Vives. També foren presents el Rector de Sant Ot i Vicari General, Mn. Ignasi Navarri, així com altres sacerdots de la ciutat de La Seu d’Urgell i un bon grup de fidels.

La celebració va iniciar-se amb la benedicció del foc nou i l’encesa del ciri Pasqual davant la porta de la Catedral. En una breu i bonica catequesi l’Arquebisbe explicà la significació del ritu de l’encesa i benedicció del foc nou que crema el que és vell i tot ho renova i purifica. L’Església sempre reneix confiant en la Ressurrecció del Senyor.

A continuació, els fidels entraren en processó al temple il·luminats per la Llum dels ciris que representa la de Crist Ressuscitat. El Canonge Mn. Agustí Brescó va cantar el pregó pasqual per recordar la “culpa sortosa, que ens ha merescut un Redemptor tan gran! Oh nit benaurada! Només tu vas saber l'hora en què Crist ressuscità d’entre els morts. Aquesta és la nit de la qual diu l'Escriptura: «La nit us és tan clara com el dia, llum o fosca us són igual”.

Després va començar la llarga Vetlla amb la proclamació de totes les lectures proposades de la Paraula de Déu, amb cants i oracions, que ens recorda l’obra realitzada per Déu.

A la seva homilia l’Arquebisbe glossà el misteri De llum i de vida que la Ressurrecció de Crist ens porta: la Redempció que el Fill de Déu ens ofereix. Animà els fidels a sortir dels nostres sepulcres i còrrer amb fe i confiança envers el Senyor perquè ens guareixi de les nostres ferides. I també animà a fer memòria del que el Senyor ens ha dit al llarg de la Vetlla tal com els va dir a les dones. Exhortà els fidels a comunicar l’alegria de la Resurrecció i a ser-ne testimonis a través de la pròpia vida i dels nous mitjans de comunicació digital que ens permeten fer arribar el Missatge del Ressucitat als nous areòpags del món. 

Acabada l’homilia, va tenir lloc la benedicció de l’aigua baptismal i la renovació de les promeses del baptisme. A continuació l’Arquebisbe aspergí el Poble fidel amb l’aigua beneïda per recordar el baptisme que en altre temps ens va fer Fills de Déu i pel qual rebem la vida divina.

La Vetlla continuà amb la Litúrgia de l’Eucaristia  i acabà amb el cant joiós del Regina Coeli per proclamar amb Maria Reina del cel la Resurrecció de Crist que ens omple de joia i de Vida. Una alegria que es prolongarà durant tot el Temps Pasqual.