Reunió del Consell Diocesà per als Assumptes Econòmics

Divendres dia 9 de desembre va tenir lloc la reunió del Consell diocesà per als Assumptes econòmics presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric. Hi assistiren tots els membres llevat del Sr. Xavier Coll.

Els Consellers van oferir el seu dictamen en un assumpte, van rebre diverses informacions per part de l’Arquebisbe i el Delegat diocesà per als Assumptes econòmics Sr. Carles Martín i es van tractar altres temes importants per a l’economia i els béns de la Diòcesi.